Links

Shopee

Tổng quan về Báo cáo tài chính sàn TMĐT

Bạn có kinh doanh trên sàn TMĐT, mỗi tháng cần thống kê doanh thu, giá vốn, lợi nhuận cùng rất nhiều các chi phí trên sàn để cân đối thu chi. Việc tạo hẳn một mẫu báo cáo riêng rất tốn thời gian và có thể sót dữ liệu.
Nhanh.vn cung cấp giải pháp Báo cáo tài chính sàn TMĐT, hỗ trợ nhà bán thống kê được dữ liệu của gian hàng TMĐT kết nối với Nhanh:
 • Thống kê được số lượng, doanh thu, chi phí đơn hàng, chi phí trả cho sàn, phí sàn trợ giá.
 • Hỗ trợ tính toán phần trăm doanh thu lợi nhuận để cân đối hoạt động kinh doanh.
 • So sánh doanh thu, lợi nhuận, chi phí cùng kỳ giúp nhà bán có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ phân tích hiệu quả quảng cáo để điều chỉnh mức chạy quảng cáo phù hợp.
 • Ghép nối sản phẩm, tải và kiểm tra trạng thái đơn, trạng thái đối soát nhanh chóng.

Báo cáo tài chính sàn Shopee

Nhập dữ liệu vào báo cáo

Để hệ thống có thông tin tạo báo cáo, bạn cần nhập đủ các dữ liệu liên quan. Dữ liệu tạo báo cáo hoàn toàn được lấy từ gian hàng Shopee và dữ liệu doanh nghiệp tải lên, Nhanh sẽ hỗ trợ thống kê và tính toán các chỉ số.
Kết nối gian Shopee
 • Báo cáo tài chính sàn Shopee sẽ nhận dữ liệu từ gian hàng Shopee bạn kết nối với Nhanh. Để kết nối gian hàng vào Nhanh, vui lòng tham khảo các bước đồng bộ tại đây.
 • Nếu Doanh nghiệp chưa kết nối gian nào, bạn có thể vào Đơn hàng, mục Tài chính sàn TMĐT, chọn Shopee để mở Báo cáo tài chính sàn Shopee và thêm kết nối trực tiếp.
Tải đơn Shopee
 • Với doanh nghiệp kết nối sàn TMĐT từ trước và đã ghép nối sản phẩm trên Nhanh: Doanh nghiệp có thể tải đơn tại danh sách đơn hàng sàn Shopee hoặc tại báo cáo tài chính sàn Shopee, dữ liệu đều sẽ cập nhật.
 • Với doanh nghiệp chưa dùng kết nối sàn TMĐT và không cần quan tâm tồn kho, giá vốn của sản phẩm, doanh nghiệp có thể tải đơn hàng tại Báo cáo tài chính sàn Shopee mà không cần ghép nối sản phẩm.
Tại mục báo cáo tài chính sàn TMĐT, đơn hàng không cần ghép nối sản phẩm vẫn tải về được. Tại danh sách đơn hàng sàn TMĐT thì chỉ các đơn hàng có ghép nối sản phẩm với Nhanh mới tải về được. Vì vậy đối với doanh nghiệp có sử dụng tính năng sàn TMĐT quản lý sản phẩm, tồn kho thì lượng đơn tại hai báo cáo này sẽ không bằng nhau nếu có sản phẩm chưa ghép nối.
Import tiền quảng cáo
Đối với các doanh nghiệp quan tâm đến việc quản lý và phân tích hiệu quả quảng cáo, bạn vui lòng thêm mới thông tin tiền quảng cáo tại Báo cáo tài chính sàn, tab Tiền quảng cáo
Có 2 cách thêm mới tiền quảng cáo: Thêm mới trực tiếp trên phần mềm và import file excel Thêm mới trực tiếp
 • Bước 1: Tại báo cáo tài chính sàn Shopee, chọn sang mục Tiền quảng cáo, Thêm mới, nhấn tab Thêm mới
 • Bước 2: Điền các trường thông tin theo mẫu và nhấn Lưu
Ví dụ ngày 14/11/2022 nạp vào gian Shopee 500.000VNĐ để chạy quảng cáo từ ngày 15/11/2022 đến 20/11/2022, bạn điền thông tin như sau
Hệ thống sẽ tự động chia đều chi phí quảng cáo mỗi ngày.
Import excel
 • Truy cập trang bán hàng của Shopee - Quảng cáo Shopee - Lịch sử giao dịch để tải lịch sử giao dịch tiền quảng cáo
 • Xóa 6 dòng đầu tiên, chỉ giữ lại như hình bên dưới, sau đó import file lên hệ thống (nếu không xóa import sẽ lỗi)
 • Tại báo cáo tài chính sàn Shopee, chọn tab Import file
 • Chọn gian hàng và file đã tải về từ Shopee, Lưu

Xem báo cáo

Bộ lọc báo cáo
Màn hình bộ lọc báo cáo
Trong đó:
 • Doanh nghiệp: Chọn doanh nghiệp muốn xem báo cáo trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 doanh nghiệp trên Nhanh.
 • Xem dữ liệu: Chọn kiểu xem dữ liệu theo ngày tạo hoặc theo ngày thành công.
 • Gian hàng: Chọn một hoặc nhiều gian Shopee gắn với Nhanh mà bạn muốn xem báo cáo.
 • Thời gian: Khoảng thời gian lọc báo cáo.
Thống kê chi tiết
Màn hình tổng quan thống kê chi tiết tài chính Shopee
Thông tin và ý nghĩa
 • Đơn hàng
Tên gọi
Cách tính
Ý nghĩa
Đơn đặt
Tổng đơn khách hàng đặt trong khoảng thời gian lọc và giá trị
Đơn hoàn hủy
Các đơn hàng trạng thái cancelled, là đơn khách đặt hàng sau đó hủy đơn và giá trị
Đơn đặt - hoàn hủy
Đơn đặt hàng - đơn hoàn hủy
Tổng đơn khách đặt trừ đi các đơn hoàn hủy và giá trị
Đơn thành công
Giá sản phẩm trên sàn sau giảm * số lượng - trả hàng hoàn tiền
Đơn giao thành công cho khách hàng tính cả giao hàng một phần
Trả hàng hoàn tiền
Số đơn và giá trị yêu cầu trả hàng - hoàn tiền theo thời gian tạo nằm trong khoảng lọc
 • Doanh thu (theo ngày tạo hoặc ngày thành công tùy theo bộ lọc Xem dữ liệu)
Tên gọi
Cách tính
Ý nghĩa
Đơn đặt - hoàn hủy
Số tiền nguyên giá sản phẩm chưa trừ chiết khấu của đơn hàng, không tính đơn hủy
Giá trị đơn chưa chiết khấu không tính đơn hủy
Doanh thu
Đơn đặt - hoàn hủy + Shopee trợ giá
Tổng doanh thu đơn hàng chưa chiết khấu cộng giá trị Shopee trợ giá, không tính đơn hủy
Shopee trợ giá
Số tiền Shopee trợ giá cho sản phẩm
Chi phí
Tổng chi phí đơn hàng shop trả
Tỷ lệ chi phí
Chi phí/Doanh thu
Lợi nhuận
Doanh thu - Chi phí
Tổng lợi nhuận của shop trong khoảng lọc
Tỷ lệ lợi nhuận
Lợi nhuận/Doanh thu
 • Lọc theo ngày thành công thì doanh thu là doanh thu các đơn thành công trong khoảng thời gian lọc.
 • Lọc theo ngày tạo thì doanh thu là doanh thu dự kiến = số đơn đặt - hoàn hủy. Để xem doanh thu các đơn tạo trong tháng, bạn lọc xem dữ liệu theo ngày tạo, mục Đơn thành công.
 • Chi phí
Tên gọi
Cách tính
Ý nghĩa
Giá vốn
Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu đơn hàng chưa ghép nối sản phẩm với Nhanh thì giá vốn là 0
Quảng cáo
Chi phí shop chạy quảng cáo, shop nhập lên tại đây
Voucher của Shop
Tổng tiền voucher của shop cho đơn thành công hoặc đơn đặt (trừ đơn hủy)
Phí trả sàn
Phí trả sàn = phí thanh toán + phí dịch vụ + phí cố định + trợ giá vận chuyển
Các loại chi phí shop phải trả cho sàn
Chênh lệch vận chuyển
Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí khi lên đơn
Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền ( màu đỏ)
Tỷ lệ chi phí
Chi phí/Doanh thu
Tổng chi phí
Tổng chi phí = Giá vốn + Chạy quảng cáo + Phí trả sàn + Voucher của shop + Chênh lệch phí vận chuyển
Tổng chi phí shop chịu
 • Sàn trợ giá
Tên gọi
Cách tính
Ý nghĩa
Voucher Shopee
Voucher của shopee trợ giá cho tổng giá trị hóa đơn
Shopee trợ giá
Shopee trợ giá cho từng sản phẩm nhất định
Shopee hoàn xu
Khi người bán đăng ký gói hoàn xu extra của shopee, người mua có thể áp mã voucher hoàn xu như 1 dạng khuyến mại
Tỉ lệ sàn trợ giá
Tỉ lệ sàn trợ giá = Sàn trợ giá / Doanh thu
Tổng tiền sàn trợ giá
Sàn trợ giá = Voucher shopee + Shopee trợ giá + Shopee hoàn xu
Tổng số tiền mà sàn tài trợ
Biểu đồ so sánh cùng kỳ
 • Nhanh.vn hỗ trợ so sánh chi phí, doanh thu đơn hàng của kỳ này và kỳ trước trong khoảng thời gian chọn nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về doanh thu, chi phí trong khoảng thời gian chọn, giúp bạn dễ dàng cho sánh sự chênh lệch giữa doanh thu, chi phí của các kỳ.
 • Màn hình tổng quát
 • Bộ lọc biểu đồ
Tên
Ý nghĩa
Dữ liệu
Chọn các tiêu chí dữ liệu muốn so sánh. Hệ thống hỗ trợ so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Mặc định khi xem báo cáo là doanh thu và chi phí
Kỳ này
Chọn thời gian kỳ này cần so sánh
Kỳ trước
Chọn thời gian kỳ trước cần so sánh
Biểu đồ cơ cấu chi phí
 • Biểu đồ thống kê và cơ cấu các chi phí mà nhà bán phải trả khi bán trên sàn Shopee
 • Biểu đồ chi phí
 • Thống kê chi tiết chi phí
Tên
Cách tính
Ý nghĩa
Giá vốn
Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu sản phẩm chưa ghép nối thì giá vốn bằng 0
Phí thanh toán
Phí thanh toán = 2,5% giá trị đơn hàng
Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Shopee
Phí cố định
Phí cố định = 2,5 % giá trị đơn hàng
Phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các giao dịch, dịch vụ phát sinh thành công của người bán trên sàn: đơn hàng đã giao, đơn trả hàng hoàn tiền được chấp nhận
Phí dịch vụ
Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus
Voucher của shop
Voucher giảm giá của shop trên giá trị đơn hàng
Shop trợ giá sản phẩm
Khoản phí người bán trợ giá trên mỗi sản phẩm
Chênh lệch vận chuyển
Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí vận chuyển khi lên đơn
Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền ( màu đỏ)
Shop trợ giá vận chuyển
Mã giảm giá vận chuyển shop hỗ trợ người mua
Biểu đồ chi phí quảng cáo
 • Thể hiện số tiền chạy quảng cáo và doanh thu shop thu được từ tiền chạy quảng cáo trong khoảng thời gian theo bộ lọc.
 • Cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về số tiền chạy quảng cáo sẽ chuyển đổi bao nhiêu doanh thu, từ đó shop có chính sách dùng tiền quảng cáo một cách hiệu quả.
Lưu ý: Muốn xem biểu đồ chi phí chạy quảng cáo, shop cần import tiền chạy quảng cáo, bạn vui lòng truy cập [tại đây](https://nhanh.vn/ecommerce/finance/shopeeads)
Biểu đồ liên kết sản phẩm
 • Biểu đồ hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ sản phẩm trên sàn chưa liên kết với trên phần mềm tại thời điểm xem báo cáo.
 • Việc liên kết sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và đồng bộ tồn kho chính xác lên sàn TMĐT, cũng như ghi nhận giá vốn sản phẩm trong cơ cấu chi phí.
Tình trạng liên kết sản phẩm
Biểu đồ tình trạng đối soát đơn hàng Shopee
 • Thể hiện số đơn hàng đã được đối soát và chưa được đối soát, chênh lệch (nếu có) giữa số tiền phải thu và tiền sàn trả khi doanh nghiệp thực hiện đối soát
 • Doanh nghiệp có thể xem chi tiết các loại chi phí và chênh lệch tại đây
Tình trạng đối soát đơn hàng

Chi tiết đơn hàng Shopee

Bạn đang kinh doanh trên sàn Shopee và gặp khó khăn khi kiểm tra chi tiết các chi phí phải trả cho đơn để cân đối chi phí, kiểm tra tình trạng đối soát đơn để quản lý dòng tiền? Nhanh.vn cung cấp giải pháp Báo cáo tài chính sàn Shopee giúp nhà bán quản lý được chi tiết chi phí trên đơn hàng, tình trạng đối soát đơn một cách dễ dàng.

Tổng quan bộ lọc

 • Màn hình chi tiết đơn hàng, truy cập báo cáo tài chính sàn Shopee => tab Chi tiết
 • Bạn có thể bấm mũi tên cạnh Bộ lọc
  để mở thêm trường lọc
 • Chi tiết các trường lọc
Trong đó:
 • Doanh nghiệp: Doanh nghiệp muốn lọc chi tiết đơn.
 • Gian hàng: Gian hàng Shopee muốn lọc chi tiết đơn.
 • Mã đơn hàng trên sàn: Mã đơn hàng sàn cụ thể bạn muốn xem.
 • Trạng thái: Trạng thái đơn hàng trên sàn trả về: Đang xử lý, đơn thành công hoặc đơn hoàn hủy.
 • Đối soát: Trạng thái đối soát của đơn hàng, đã đối soát hay chưa.
 • Đặc điểm: Đặc điểm của đơn hàng: đơn sàn chưa tar tiền, đơn chênh lệch vận chuyển, đơn trả hàng/hoàn tiền, đơn sàn trả lệch tiền.
 • Ngày tạo: Đơn hàng có ngày tạo trong khoảng thời gian lọc.
 • Ngày giao hàng: Đơn hàng giao cho khách trong khoảng thời gian lọc.
 • Ngày thanh toán: Đơn hàng được sàn thanh toán trong khoảng thời gian lọc.

Chi phí đơn hàng trên sàn Shopee

 • Màn hình danh sách chi phí đơn hàng trên sàn
Chi tiết chi phí trên đơn hàng
 • Thông tin phí đơn sàn
Tên
Cách tính
Ý nghĩa
Mã đơn hàng
Mã đơn hàng trên sàn
Phí thanh toán
Phí thanh toán = 2,5% giá trị đơn hàng
Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Shopee
Phí cố định
Phí cố định = 2,5 % giá trị đơn hàng
Phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các giao dịch, dịch vụ phát sinh thành công của người bán trên sàn: đơn hàng đã giao, đơn trả hàng hoàn tiền được chấp nhận
Phí dịch vụ
Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus
Phí vận chuyển dự kiến
Phí vận chuyển hiển thị khi lên đơn, dựa trên bảng giá của hãng vận chuyển
Phí vận chuyển thực tế
Phí vận chuyển thực tế phát sinh khi đơn thành công
Chênh phí vận chuyển
Chênh phí vận chuyển = Phí vận chuyển thực tế - Phí vận chuyển dự kiến
Chênh lệch tiền vận chuyển
Hoàn xu người bán
Chi phí hoàn xu, như 1 loại khuyến mại cho người mua
Phí hoàn hàng
Chi phí trên mỗi đơn hàng hoàn về
Voucher Shop
Voucher giảm giá của shop trên giá trị đơn hàng
Sàn trợ giá
Tiền sàn trợ giá cho sản phẩm
Giá vốn
Giá vốn đơn hàng, lấy theo giá vốn sản phẩm trên Nhanh khi đã ghép nối
Số tiền phải thu
Số tiền đơn hàng thu về
Số tiền sàn trả
Số tiền thực tế sàn trả cho đơn hàng
Chênh lệch
Chênh lệch = Số tiền sàn trả-Số tiền phải thu
Chênh lệch tiền nhận được so với tiền phải thu
Lợi nhuận
Lợi nhuận = Số tiền sàn trả-Giá vốn
Lợi nhuận thực thu được
Trạng thái
Trạng thái đối soát của đơn hàng
Lưu ý:
 • Dữ liệu tại trang chi tiết được lấy theo dữ liệu đơn trên sàn.
 • Để cập nhật chi phí mới nhất, bạn có thể bấm Cập nhật phí mới nhất (Ảnh) hoặc tải lại đơn hàng.
 • Để mở thêm dữ liệu, bạn bấm vào icon hình quyển sách để mở và tích thêm dữ liệu.

Danh sách đơn hàng

Trang danh sách đơn hàng trên báo cáo tài chính sàn Shopee tải về giúp bạn quản lý luôn được đơn Shopee trên Nhanh, trạng thái đồng bộ, thông tin đơn hàng.
Bộ lọc đơn hàng
 • Để mở danh sách đơn hàng sàn tải về, bạn truy cập báo cáo tài chính sàn Shopee => tab Đơn hàng
 • Tổng quan bộ lọc đơn hàng
 • Trong đó:
  • Gian hàng: Gian hàng Shopee muốn xem đơn hàng.
  • Mã đơn hàng trên sàn: Mã đơn hàng cụ thể muốn xem.
  • Sản phẩm: Lọc các đơn hàng có chứa sản phẩm này.
  • Trạng thái: Trạng thái đơn hàng trên sàn: đơn đang xử lý, thành công, hoàn hủy.
  • Đồng bộ: Trạng thái đồng bộ của đơn, sản phẩm đã ghép nối hay chưa.
  • Ngày tạo: Các đơn tạo trong khoảng thời gian lọc.
  • Ngày giao hàng: Các đơn giao đến khách hàng trong khoảng thời gian lọc.
 • Bấm Tải đơn hàng
  để tải/cập nhật lại thông tin đơn
Lưu ý: Thao tác Tải đơn hàng tại đây có thể tải toàn bộ đơn đã hoặc chưa ghép nối. Vì thế nếu có sản phẩm chưa được đồng bộ ghép nối thì số đơn hàng tại đây có thể chênh lệch so với số đơn tại danh sách đơn hàng => Sàn TMĐT Shopee
Trang danh sách đơn hàng
 • Màn hình chi tiết đơn hàng
 • Các dữ liệu khách hàng, sản phẩm, trạng thái đơn trên sàn được lấy từ gian Shopee của doanh nghiệp. Để cập nhật thông tin mới nhất, bạn bấm Tải đơn hàng

Trả hàng hoàn tiền

 • Trang thông tin trả hàng hoàn tiền cung cấp toàn bộ các thông tin yêu cầu và tình trạng xử lý trả hàng hoàn tiền giữa nhà bán và khách hàng. Để truy cập trang, bạn thao tác Báo cáo tài chính sàn Shopee => tab Trả hàng hoàn tiền
 • Màn hình tổng quan yêu cầu trả hàng hoàn tiền
 • Để có thông tin trả hàng hoàn tiền, bạn thao tác Tải yêu cầu để lấy dữ liệu từ gian Shopee về Nhanh.vn.
 • Bộ lọc chi tiết
  • Doanh nghiệp: Doanh nghiệp muốn lọc xem đơn hàng trên Nhanh.
  • Gian hàng: Gian hàng Shopee muốn xem đơn/yêu cầu.
  • Mã yêu cầu: Mã yêu cầu trả hàng của khách hàng.
  • Mã đơn hàng trên sàn: Mã đơn trên sàn có yêu cầu trả hàng.
  • Thời gian: Khoảng thời gian tạo yêu cầu.
  • Trạng thái: Trạng thái người bán xử lý yêu cầu của khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào để kiểm tra đơn hàng chưa ghép nối sản phẩm?
 • Hiện tại, hệ thống mặc định tải đơn từ sàn về cùng lúc với tải đơn tại báo cáo tài chính sàn mà không cần ghép nối
 • Bạn thao tác tại báo cáo tài chính sàn > đơn hàng chọn lọc trạng thái Chưa đồng bộ để xem các đơn hàng chưa được đồng bộ ghép nối sản phẩm.
 • Sau khi đã ghép nối sản phẩm, có thể thao tác tải lại chính xác đơn chưa được dồng bộ đó bằng cách vào Đơn hàng > Sàn TMĐT > Shopee và chọn tải theo mã đơn trên sàn