Links

Chi tiết hoá đơn trả hàng

Giao diện trang danh sách hóa đơn trả hàng chỉ hiển thị các thông tin quan trọng, không thể hiển thị hết được toàn bộ các thông tin liên quan tới hóa đơn, vì vậy trang chi tiết hóa đơn trả hàng có thể hỗ trợ Doanh nghiệp xem chi tiết các thông tin liên quan tới hóa đơn đó

Trang chi tiết hóa đơn trả hàng

Doanh Nghiệp nhấn vào ID hóa đơn tại giao diện danh sách hóa đơn trả hàng để hiển thị trang chi tiết hóa đơn trả hàng
Giao diện trang chi tiết hóa đơn trả hàng

Các tab trên trang chi tiết hóa đơn trả hàng

Thông tin

Toàn bộ các thông tin trong hóa đơn như khách hàng, sản phẩm, phương thức thanh toán...
 • Thông tin khách hàng: Thông tin khách hàng đã trả hàng
 • Thông tin sản phẩm: Thông tin sản phẩm bị trả lại
 • Thông tin kế toán: Các bút toán liên quan đến hóa đơn trả hàng (Nếu Doanh nghiệp có dùng module kế toán)
 • Thông tin thanh toán: Thông tin thanh toán tiền của hóa đơn trả. Tại đây bạn có thể theo dõi được luôn lợi nhuận bị giảm do đơn trả
 • Thông tin người bán: Thông tin của cửa hàng và người đã thực hiện trả hàng
 • Doanh nghiệp có thể upload ảnh hoặc file đính kèm liên quan tới hóa đơn tại giao diện này (Ví dụ: Ảnh mua hàng, ảnh thông tin chuyển khoản...)
 • Lưu ý: Có 3 loại hóa đơn trả hàng khác nhau, trả hàng từ hóa đơn bán lẻ (hoặc bán sỉ), trả hàng từ đơn hàng và trả hàng không cần hóa đơn.
  • Với các hóa đơn trả hàng được tạo từ đơn hàng sẽ hiển thị Từ Đơn Hàng xxxxxxxx tại phần thông tin, Doanh Nghiệp có thể nhấn vào ID đơn hàng để xem hóa đơn mua của khách.
  • Với các hóa đơn trả hàng được tạo từ hóa đơn bán lẻ/bán sỉ sẽ hiển thị Trả hàng từ hóa đơn xxxxxx" phía trên thông tin khách hàng, Doanh Nghiệp có thể nhấn vào ID hóa đơn để xem hóa đơn mua của khách.
  • Với các hóa đơn trả hàng không hiển thị như 2 ảnh minh họa bên trên** là trường hợp trả hàng không có hóa đơn (hóa đơn trả hàng do Doanh Nghiệp tự tạo, thường chỉ sử dụng với trường hợp chắc chắn khách đã mua hàng tại cửa hàng, có nhu cầu trả hàng nhưng Doanh Nghiệp không tìm thấy hóa đơn mua của khách, để xử lý nhanh có thể tạo trả hàng không cần hóa đơn.)

Lịch sử sửa

Bạn có thể xem lại lịch sử sửa hóa đơn, thông tin người sửa - ngày sửa, dữ liệu sửa. Bạn nhấn vào Show log
sẽ hiện thị chi tiết phần thông tin đã sửa, cột bên trái là thông tin trước khi sửa, cột bên phải là thông tin sau khi sửa

Tính năng nút Thao tác

Nút
Tác Dụng
In phiếu
In hóa đơn trả hàng
Sửa phiếu
Sửa hóa đơn trả hàng
Xuất Excel
Xuất Excel các dữ liệu trong hóa đơn
In bảo hành
In phiếu bảo hành sản phẩm theo hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Bảo hành)
Đổi trả hàng
Tạo hóa đơn đổi - trả hàng.
Hạch toán lại kế toán
Hạch toán lại các bút toán kế toán tự động của hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Kế toán)
Tiếp nhận bảo hành, sửa chữa
Tạo phiếu bảo hành, sửa chữa sản phẩm trong hóa đơn (chỉ hỗ trợ với các Doanh Nghiệp sử dụng module Bảo hành)
Xóa phiếu
Xóa hóa đơn trả hàng