Cài đặt chiết khấu cơ bản

Thêm chương trình khuyến mại chiết khấu cho phép bạn thêm mới một chương trình khuyến mại chiết khấu theo nhiều tiêu chí, ví dụ như theo giá trị hóa đơn, theo danh mục sản phẩm, theo từng sản phẩm...

Để thêm chương trình khuyến mại chiết khấu, bạn truy cập vào Danh sách chương trình chiết khấu "Khuyến mại" > "Chiết khấu", hoặc bấm vào đây

Sau đó bấm "Thêm mới" và chọn loại chiết khấu muốn tạo

Quy trình thêm chương trình khuyến mại chiết khấu.

Bước 1. Nhập các thông tin chung về chương trình khuyến mại:

Bạn nhập đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc (được gắn dấu sao) và các trường tùy chọn nếu cần, trong đó:

 • (1) Tên chương trình: Nhập tên chương trình khuyến mại bạn muốn đặt

 • (2) Ngày áp dụng: Nhập khoảng thời gian áp dụng khuyến mại, bắt buộc phải nhập ngày bắt đầu

 • (3) Cửa hàng: Chọn một hoặc nhiều cửa hàng áp dụng khuyến mại (mặc định không chọn là áp dụng cho toàn bộ các cửa hàng)

 • (4) Độ ưu tiên: Chọn độ ưu tiên cho chương trình khuyến mại, từ 1 đến 5, với 1 là độ ưu tiên cao nhất

 • (5) Trạng thái: Chọn trạng thái "Hoạt động" hoặc "Không hoạt động" cho chương trình khuyến mại

 • (6) Kênh bán: Chọn loại hình bán hàng áp dụng chương trình khuyến mại, bao gồm "Bản lẻ", "Bán buôn", "Đặt hàng online" hoặc "Tất cả"

Bước 2. Thêm điều kiện khuyến mại

Tuỳ vào từng loại chương trình chiết khấu mà cách thêm điều kiện khuyến mại sẽ khác nhau, dưới đây sẽ là chi tiết 6 loại chương trình chiết khấu đơn giản và 1 loại chương trình nâng cao mà Nhanh.vn đang hỗ trợ cài đặt:

Khuyến mại theo giá trị hóa đơn

Bạn chọn loại chiết khấu "Toàn bộ hoá đơn" hoặc "Sản phẩm trong hoá đơn"

Khác biệt giữa 2 hình thức áp dụng chiết khấu này là:

 • Toàn bộ hoá đơn: hệ thống sẽ chiết khấu theo tổng giá trị của hoá đơn.

 • Sản phẩm trong hoá đơn: hệ thống sẽ chiết khấu cho từng sản phẩm trong hoá đơn.

Trường hợp 1: Loại chiết khấu "Toàn bộ hoá đơn"

Lưu ý:

Tại ô giá trị chiết khấu, bạn điền giá trị là 1 số nguyên (chưa hỗ trợ số thập phân) Đối với các giá trị đơn hàng trùng nhau, hệ thống sẽ ưu tiên áp dụng giá trị chiết khấu ở dòng dưới. Vì vậy để tránh sai sót, bạn nên để các khoảng giá trị tách biệt Ví dụ: từ 0 - 199.999 VNĐ, tiếp đó từ 200.000 đến 400.000 VNĐ. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click vào nút Lưu để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại.

Trường hợp 2: Loại chiết khấu "Sản phẩm trong hoá đơn"

Bạn cũng thao tác tương tự như Áp dụng theo giá trị đơn hàng, tuy nhiên giá trị đơn hàng được thay bằng giá trị của từng sản phẩm trong đơn hàng.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại.

Tính ứng dụng

 • Ngoài áp dụng cho việc cài chiết khấu tự động theo khoảng giá trị hoá đơn, tính năng cài đặt này còn được áp dụng để cài đặt khuyến mại cho từng Nhóm Khách hàng, hoặc từng Cấp độ khách hàng với các mức giá trị chiết khấu ứng với từng khoảng giá trị hoá đơn.

Bạn có thể bấm vào các đường dẫn này tìm hiểu thêm về Cấp độ khách hàngNhóm khách hàng

 • VD: Cửa hàng A, cài đặt chương trình như sau: Bất cứ khách ở cấp độ Đồng mua hàng sẽ được giảm giá 5% trên tổng giá trị hoá đơn, Bạc là 10% và Vàng là 15% tương ứng.

Cài đặt như sau: ..updating..

Khuyến mại theo danh mục sản phẩm

Hệ thống hiển thị tất cả các danh mục sản phẩm hiện có của bạn, bạn cũng có thể tìm nhanh danh mục muốn áp dụng khuyến mại bằng cách nhập vào ô "Tìm danh mục" Bạn nhập giá trị muốn chiết khấu và cách tính chiết khấu (tiền mặt / %) cho từng danh mục.

Lưu ý:

 • Bạn nhập giá trị chiết khấu cho danh mục nào, hệ thống sẽ áp dụng chiết khấu cho danh mục đó

 • Nếu bạn nhập giá trị chiết khấu cho danh mục cha, hệ thống sẽ không áp dụng cho danh mục con trong đó.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, click vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo danh mục sản phẩm

Giảm giá (Chiết khấu) theo số lượng

 • (1) Nhập thông tin sản phẩm, chọn sản phẩm từ gợi ý

 • (2) Nhập khoảng số lượng được áp dụng chiết khấu

 • (3) Nhập giá trị chiết khấu và chọn cách tính chiết khấu (tiền mặt / %)

 • Nếu muốn thêm khoảng số lượng, bạn click vào nút "Thêm dòng", click vào nút "X" lớn cuối dòng để xóa dòng (nút "x" nhỏ phía trên để xoá cả sản phẩm).

 • (4) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo số lượng sản phẩm.

Giá cố định của sản phẩm theo số lượng

Bạn nhập số lượng sản phẩm và mức giá tương ứng với số lượng đó, ví dụ như hình

 • (1) Nhập thông tin sản phẩm, chọn sản phẩm từ gợi ý

 • (2) Nhập khoảng số lượng được áp dụng

 • (3) Nhập giá bán cố định tương ứng với khoảng số lượng

 • Nếu muốn thêm khoảng số lượng, bạn click vào nút "Thêm dòng", click vào nút "X" lớn cuối dòng để xóa dòng (nút "x" nhỏ phía trên để xoá cả sản phẩm).

 • (4) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo số lượng sản phẩm.

Khuyến mại theo từng sản phẩm

 • (1)(2) Nhập thông tin sản phẩm (tên, mã hoặc mã vạch), chọn sản phẩm từ gợi ý

 • (3) Điền giá trị chiết khấu với lựa chọn là loại chiết khấu theo giá trị tiền mặt hoặc phần trăm %

 • (4) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào nút "Lưu" để hoàn tất quá trình thêm khuyến mại chiết khấu theo từng sản phẩm.

Khuyến mại đồng giá

 • (1) Nhập thông tin sản phẩm (tên, mã hoặc mã vạch), chọn sản phẩm từ gợi ý

 • (2) Nhập mức giá cố định cho các sản phẩm đó (Lưu ý, với mỗi sản phẩm, bạn cũng có thể nhập một mức giá khác nhau).

 • (3) Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click "Lưu" để hoàn tất quá trình thao tác.

Hệ thống cũng cho phép bạn import danh sách sản phẩm bán đồng giá bằng file Excel. Quy trình thao tác như sau:

 • Click vào tab "Import"

 • Tải file mẫu Logistics_Import_Promotion_Fix_Product_Price.xlsx về máy tính - Nhập thông tin vào file Excel vừa tải về, bao gồm thông tin sản phẩm và mức giá fix cố định cho các sản phẩm đó. - Lưu lại file Excel sau khi nhập thông tin. - Quay trở lại giao diện hệ thống, click "Chọn tập tin", tìm đến file Excel trước đó - Click "Lưu" để đấy file Excel lên hệ thống, hoàn tất quá trình Import danh sách sản phẩm đồng giá.

Khuyến mại nâng cao, kết hợp nhiều điều kiện khác nhau

Để thêm chương trình khuyến mại nâng cao, kết hợp nhiều điều kiện khác nhau, bạn xem hướng dẫn tại đây.