Kế toán

Giới thiệu

Tổng quan về module Kế toán

Module Kế toán giúp bạn quản lý mọi giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động bán hàng, kinh doanh. Qua đó, bạn có thể kiểm soát sự biến động của dòng tiền chặt chẽ và chính xác hơn.

Một số nghiệp vụ trong module kế toán:

  • Thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng

  • Tổng hợp thu chi theo cửa hàng và các đối tượng khác

  • Công nợ của các đối tượng: khách hàng, nhà cung cấp, sàn TMĐT

Tất cả các giao dịch liên quan tới bán hàng, nhập hàng,... đều được hệ thống hạch toán tự động. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự thêm bằng cách thủ công với các giao dịch ngoài không có trên hệ thống.

Một số khái niệm cơ bản

Công nợ: Là các khoản phải trả hoặc phải thu cho một đối tượng cụ thể, ví dụ như khách hàng, nhà cung cấp, ...

Bút toán: Là thuật ngữ chỉ việc ghi nhận các giao dịch có liên quan tới kinh tế, phát sinh khi bạn nhập hàng, bán hàng, thanh toán nợ,...

Tài khoản kế toán: Là phương tiện giúp bạn phản ánh các giao dịch khi chúng phát sinh, mỗi đối tượng cụ thể sẽ có 1 tài khoản kế toán riêng.