Kế toán

Mẫu in

Với chức năng cài đặt mẫu in, bạn có thể thiết kế mẫu in theo ý muốn.

Để tùy chỉnh mẫu in, bạn vào Cài đặt/ Mẫu in hoặc truy cập tại đây. Giao diện cài đặt mẫu in như sau:

Giao diện cài đặt mẫu in bán lẻ

Để tùy chỉnh mẫu in, bạn làm như sau:

Bước 1: Chọn cửa hàng, mẫu in, khổ giấy.

Bước 2: Thiết kế nội dung, có thể sử dụng từ khóa bằng cách nhấn chuột vào và chọn từ khóa thích hợp.

Bước 3: Sau khi hoàn chỉnh nội dung, bạn nhấn chuột vào Lưu cài đặt.

Các mẫu in do bạn thiết kế sẽ xuất hiện tại Danh sách mẫu in

Video hướng dẫn chi tiết: