Kế toán

Bán hàng và xuất nhập kho

Cài đặt này bao gồm các tùy chọn liên quan đến việc bán hàng, trả hàng, xuất nhập kho, coupon và điểm tích lũy.

Truy cập Cài đặt bán hàng và XNK tại đây

Cài đặt bán hàng và xuất nhập kho giúp bạn:

  • Chặn không cho nhân viên bán sửa giá sản phẩm hoặc tự ý chiết khấu cho khách khi bán hàng,cài đặt nâng cao giúp chặn theo từng cửa hàng

  • Không cho nhân viên tạo hóa đơn với sản phẩm không còn tồn kho

  • Áp dụng chiết khấu theo Coupon trước khi áp dụng chiết khấu theo chương trình khuyến mại

  • Cài đặt cửa hàng được phép đổi trả và giới hạn số ngày được phép trả hàng của nhân viên. Ví dụ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày... sau khi tạo hóa đơn/đơn hàng

  • Giới hạn số ngày được phép sửa hoặc xóa phiếu XNK.

  • Cài đặt bán hàng theo lô sản phẩm, hỗ trợ các sản phẩm IMEI, hỗ trợ quét mã vạch cân điện tử.

  • Cho phép xuất âm (xuất lớn hơn số tồn hiện có) để trả Nhà cung cấp/chuyển kho/bán buôn/ xuất khác/ xuất linh kiện bảo hành

  • Tích hợp Saigon Centre: dùng riêng cho cửa hàng nằm trong trung tâm này và phải làm báo cáo theo hệ thống Sài Gòn Center

Cài đặt bán hàng và xuất nhập kho