Links

Thống kê

 • Nếu bạn đang cần thống kê số khách hàng mới, các hội thoại mới, hay muốn xem rằng một nhân viên có đang chăm sóc được nhiều khách hàng hay không, hoặc cần xem báo cáo về quảng cáo của fanpage, vậy hãy truy cập vào menu Thống kê của Vpage để có thêm thông tin chi tiết.
 • Tại Vpage.nhanh.vn, bạn nhấn vào tab

Thống kê tổng quan

 • Thống kê này sẽ giúp bạn biết được bao nhiêu khách hàng mới, hội thoại mới, số điện thoại mà khách đã để lại trên Vpage tính theo ngày
 • Giao diện tổng quan
Biểu đồ
Số liệu
 • Giải thích các khái niệm
  • Khách hàng mới: Là khách hàng lần đầu xuất hiện trên VPAGE (Những khách trước đó đã liên lạc nhưng chưa có trên VPAGE sẽ tính là mới sau khi ghi nhận.)
  • Hội thoại bình luận mới: Là hội thoại lần đầu xuất hiện trên VPAGE do khách để lại bình luận trên fanpage.(Khách để lại nhiều bình luận trên 1 bài viết sẽ chỉ tính là 1 Hội thoại)
  • Hội thoại tin nhắn mới: Là hội thoại lần đầu xuất hiện trên VPAGE do khách nhắn tin tới fanpage.
  • Số điện thoại quét được: Là các số điện thoại khách để lại ở các bình luận hoặc tin nhắn mà phần mềm quét được.
  • Cột tổng: Là tổng của tất cả các ngày đang xem tính theo dòng.
Lưu ý: Nếu ngày 1 khách để lại bình luận, hôm sau ngày 2 khách lại bình luận tiếp, cũng sẽ chỉ tính là 1 bình luận mới ghi nhận cho ngày 1.
 • Có thể xuất excel dữ liệu xuống bằng cách nhấn vào nút Xuất excel, file được tải xuống có mẫu như sau

Thống kê tương tác

 • Cho phép bạn đo đếm được nhân viên đã chăm sóc được bao nhiêu khách, bao nhiêu hội thoại theo ngày.
 • Cách hoạt động: Cứ mỗi nhân viên trả lời hội thoại thì đều được ghi nhận là đã chăm sóc hội thoại đó.
 • Chọn tên nhân viên để xem được chi tiết.
 • Giải thích các khái niệm:
  • Khách hàng nhắn tin, bình luận: Được ghi nhận theo ngày, cùng một khách có thể ghi nhận cho nhiều ngày nếu chăm sóc những ngày đó.
  • Tổng khách chăm sóc: Là tổng hợp của khách nhắn tin và bình luận, nếu khách đó được chăm sóc bằng cả nhắn tin và bình luận thì chỉ ghi nhận chăm sóc 1 khách.
 • Nhấn Xuất excel để tải dữ liệu xuống, nội dung file tải xuống sẽ như sau

Thống kê nhãn hội thoại

 • Thống kê được Số lần nhãn hội thoại đó được gắn theo ngày.
 • Ví dụ: Nếu ngày 1: gắn nhãn A 1 lần, sau đó bỏ gắn nhãn A, lúc sau lại tiếp tục gắn 1 lần => ghi nhận 2 lần gắn cho nhãn A.
 • Tương tự, bạn muốn xuất dữ liệu, hãy nhấn vào Xuất excel

Thống kê Facebook Ads

Điều kiện để xem được thống kê

 • Phải là tài khoản có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của fanpage Trên Facebook Ads.
 • Phải cấp đủ quyền xem quảng cáo read_ads khi truy cập Vpage.
Hình ảnh đối với tài khoản không có quyền truy cập vào quảng cáo FB Ads
Hình ảnh đối với tài khoản có quyền truy cập vào quảng cáo FB Ads

Thông tin thống kê

 • Hiện Facebook mới chỉ cho phép ghi nhận dữ liệu từ loại quảng cáo dạng tin nhắn(Message Ads), và chỉ khi khách nhấn vào nút "Nhắn tin"(Send message) thì mới được ghi nhận trong báo cáo.
 • Thống kê sẽ hiển thị dữ liệu kể từ khi dùng Vpage, các thông tin trước đó sẽ không được hiển thị.
 • Chiến dịch phải còn đang hoạt động.

Đo đếm hiệu quả của từng chiến dịch quảng cáo

 • Khi xem báo cáo chiến dịch quảng cáo trên Facebook: Bạn có thể chọn hiển thị thêm 2 cột "Giao dịch mua hàng", "Giá trị chuyển đổi của giao dịch": Đây chính là số đơn hàng, và doanh thu đơn hàng do Vpage đồng bộ tự động lên Facebook.
 • Tính năng này đã chạy cho tất cả khách hàng dùng https://vpage.nhanh.vn vào tạo đơn trực tiếp ở Vpage thì sẽ ghi nhận doanh thu trong báo cáo.

Câu hỏi thường gặp

1. Báo cáo chi tiết với báo cáo thu gọn khác gì nhau? Và xem như thế nào?

 • Khác nhau là một bản thu gọn để xem tổng quát, còn bản chi tiết xem theo ngày.
 • Để biết campain (chiến dịch) nào ra đơn thì dễ nhất là xem bản rút gọn, từ cột số đơn và doanh thu nếu có số gióng thẳng hàng ngang sang sẽ biết được từ ads nào, nhóm nào và campain nào.

2. Nếu có nhiều campain (chiến dịch) thì có hiển thị tất cả không ?

Ví dụ: có 3 camp, A,B,C, nhưng khách nhấn vào quảng cáo của chiến dịch B,C
=> Chỉ ghi nhận B, C, không có ghi nhận hoặc hiển thị A. => Chỉ khi khách nhấn vào nút (gửi tin nhắn) thì mới có dữ liệu để ghi nhận.