Links
Comment on page

Cài đặt Nhãn hội thoại và tin nhắn nhanh

 • Bạn có nhiều hội thoại bao gồm cả tin nhắn và bình luận khách hàng, sắp xếp một cách lộn xộn và không biết hội thoại nào đã chăm sóc xong khách, hội thoại nào chưa.
 • Bạn phải gõ trả lời quá nhiều khách với cùng 1 câu hỏi giống nhau.
Vpage đem lại giải pháp phân loại các hội thoại bằng Nhãn hội thoại, trả lời khách hàng nhanh chóng với Tin nhắn nhanh
 • Để sử dụng hai tính năng này, bạn truy cập vào Khác/ Cài đặt

Nhãn hội thoại

 • Tình huống: Để phân loại các hội thoại một cách khoa học, giúp bạn dễ nhận biết nội dung của các hội thoại, bạn sẽ tạo các nhãn hội thoại ví dụ : đang chăm sóc, đã chốt đơn, cần chăm sóc lại,... và gắn chúng vào hội thoại để nhận diện.
 • Giao diện tổng quan
 • Giải thích các cột:
  • Tên nhãn: hiển thị tên nhãn hội thoại, có thể chỉnh sửa bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì.
  • Thứ tự: dùng để sắp xếp thứ tự xuất hiện của nhãn hội thoại ở danh sách.
  • Trạng thái: nhấn tích để cho hiển thị nhãn ở hội thoại, bỏ tích để không hiển thị.
  • Ngày tạo: ngày thêm mới, tạo ra nhãn hội thoại.
  • Để xoá nhãn, click vào biểu tượng thùng rác.
 • Vào hội thoại muốn gắn nhãn, nhấn 1 lần vào nhãn để gắn vào hội thoại, nhấn 2 lần để bỏ nhãn.

Thêm mới nhãn, sắp xếp các nhãn

Copy sang fanpage khác

 • Trường hợp có nhiều fanpage khác nhau và không muốn tạo tay lại từ đầu các nhãn hội thoại bạn sẽ dùng tính năng này.
 • Tích chọn các nhãn trước khi nhấn Copy nhãn sang page khác
Lưu ý: Khi sao chép nhãn hội thoại từ page A sang page B
 • Lựa chọn: Thêm mới vào danh sách đã có, hệ thống sẽ thêm mới các nhãn đã chọn vào cuối danh sách page B.
 • Lựa chọn: Thay thế danh sách đã có, hệ thống sẽ thay thế toàn bộ các nhãn hội thoại, tất cả hội thoại từ trước đó sẽ không được gắn nhãn, và bạn sẽ sử dụng các nhãn mới. Đồng thời các báo cáo về nhãn hội thoại của các nhãn hội thoại cũ sẽ không còn được ghi nhận.
 • Trường hợp này sẽ không khôi phục lại được các nhãn hội thoại cũ.

Tin nhắn nhanh

 • Tình huống: Các khách hàng nhắn tin tới fanpage với cùng một câu hỏi, bạn có thể soạn trước những câu tin nhắn trả lời mẫu, khi khách nhắn tới, chỉ cần chọn và gửi mà không cần gõ thủ công lại.
 • Giao diện tổng quan
 • Giải thích các cột:
 • Phím tắt: sử dụng để tìm và gõ nhanh câu trả lời mẫu ở ô chat.
 • Tiêu đề: để biết được câu trả lời mẫu đang đề cập tới nội dung gì.
 • Sắp xếp: sắp xếp thứ tự xuất hiện của tin nhắn nhanh trong danh sách.
 • Tin nhắn: nội dung của tin nhắn.
 • Đính kèm: hiển thị nội dung có đính kèm ảnh hay không.
 • Nhấn biểu tượng bút chì để sửa hoặc thùng rác để xoá.
Lưu ý: Khi sao chép Tin nhắn nhanh từ page A sang page B
 • Lựa chọn: Thêm mới vào danh sách đã có, hệ thống sẽ thêm mới các tin nhắn nhanh đã chọn vào cuối danh sách page B.
 • Lựa chọn: Thay thế danh sách đã có, hệ thống sẽ thay thế toàn bộ các tin nhắn nhanh.
 • Trường hợp này sẽ không khôi phục lại được các tin nhắn nhanh cũ.
 • Nhấn vào "Trả lời nhanh" để hiển thị danh sách tin nhắn mẫu hoặc gõ "/ số thứ tự phím tắt" tại ô chat.

Thêm mới tin nhắn

 • Nhấn Thêm mới để thêm tin nhắn nhanh

Sắp xếp thứ tự tin nhắn

 • Bạn có thể sắp xếp thứ tự tin nhắn bằng cách thay đổi tại cột Sắp xếp, theo các số thứ tự.

Copy sang fanpage khác

 • Áp dụng khi bạn có nhiều fanpage khác nhau, không muốn tự tạo lại các câu hỏi mẫu

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi muốn import tin nhắn nhanh lên vpage có được không?

 • Vpage chỉ hỗ trợ nhập thủ công từng tin nhắn một lên phần mềm.