Links

Câu hỏi thường gặp

1. Cách kích hoạt page trên Vpage?

2. Có quyền truy cập vào fanpage, nhưng vào Vpage lại không thấy có page để chọn?

Xem và chỉnh sửa

 • Khi nhấn lựa chọn này, bạn sẽ tích lại các page cần cấp quyền ở các phần cấp quyền cần thiết cho Vpage (đối với tích page có thể tích thêm hoặc bớt page, nhưng các quyền cấp cho Vpage cần tích đủ nếu không sẽ bị lỗi hoặc không đủ quyền thao tác)
 • Sau đó kéo xuống để nhấn lưu cài đặt.
Lưu ý
 • Đối với việc đã tích đầy đủ các quyền và tích hết các page rồi việc nhấn vào lựa chọn Xem và chỉnh sửa sẽ không hiện các page cần tích nữa.

Xoá, gỡ bỏ

 • Nhấn xoá, gỡ bỏ để gỡ hoàn toàn Vpage khỏi tích hợp Facebook của bạn, khi đăng nhập lại Vpage nhấn tiếp tục bằng tài khoản Facebook của bạn
Khi đăng nhập lại Vpage hãy nhấn tiếp tục
 • Nhấn Chọn nội dung bạn cho phép sẽ có thao tác cấp quyền cho Vpage, trong mỗi quyền này sẽ có phần chọn fanpage, nhấn tích các fanpage mà bạn cần ở mỗi quyền đang cấp cho Vpage.
Lưu ý
 • Cần tích đủ các quyền cho phép Vpage thao tác và nếu tích 1 fanpage thì fanpage đó cũng phải được tích đầy đủ ở mỗi phần quyền.
 • Ví dụ: fanpage A đã được tích trong phần quyền Quản lý doanh nghiệp của bạn thì fanpage A cũng nên được tích đầy đủ ở Quản lý và truy cập cuộc trò chuyện, nếu không sẽ thiếu quyền gây lỗi thao tác

3. Đăng nhập vào Vpage nhưng hệ thống báo không có đủ quyền?

 • Xem hướng dẫn cấp quyền chi tiết tại đây

4. Tại sao ảnh ava của Fanpage lúc chọn trên Vpage chỉ hiển thị dấu hỏi chấm?

 • Do phần mềm dùng server ảnh của Facebook để hiển thị nên khi fanpage cài đặt giới hạn về độ tuổi, quốc gia hoặc chưa đăng trang thì server của Facebook sẽ không lấy được ảnh đối với fanpage đó, hoặc trả về dấu "?". ⇒ Bạn dùng tài khoản Admin của fanpage để cài đặt lại phần giới hạn này. Thao tác:
 • Cài đặt của page => Chung => Mục giới hạn quốc gia (Settings => General => Country Restrictions) => Xóa hết những quốc gia có trong mục này. Để về mặc định hiển thị với tất cả mọi người.
Tương tự đối với giới hạn độ tuổi (Age Restrictions)
 • Đăng nhập và thử lại.

5. Tại sao tôi gửi tin nhắn cho khách bị báo lỗi?

Có thể do các nguyên nhân sau:

5.1. Chính sách gửi tin nhắn

 • Vi phạm chính sách gửi tin nhắn trong phạm vi cho phép của Facebook (Facebook chỉ cho phép gửi tin nhắn trong thời gian 24h đối với khách chat từ plugin facebook, và trong vòng 7 ngày với tin nhắn không quảng cáo, bán hàng, khuyến mại, thời gian tính từ tin nhắn cuối của khách để lại), có thể hiện thông báo như sau:
 • Đối với những trường hợp này bạn sẽ lên Facebook trả lời trực tiếp, nếu khách tiếp tục trả lời sẽ phản hồi lại được trên Vpage.
Có thể khắc phục nếu gửi qua Extention. Cài đặt theo hướng dẫn tại đây

5.2. Khách chưa trả trả lời

 • Khách chưa trả lời tin nhắn lại page thì chỉ gửi được tin nhắn 1 lần đầu tiên, khi khách trả lời lại (Facebook hiểu là chấp nhận nhắn tin) thì sẽ trao đổi bình thường.
 • Trường hợp này có thể hiện lên thông báo Không gửi được, Lỗi gửi tin nhắn hay (#551) Người này hiện không có mặt, lỗi #551 cũng xảy ra khi khách hàng của bạn chặn tin nhắn của page trên Facebook hoặc khách hàng chặn trang của bạn trên Facebook.
Có thể khắc phục nếu gửi qua Extention. Cài đặt theo hướng dẫn tại đây

5.3. Khách cài đặt riêng tư

 • Một trường hợp khác cũng báo lỗi (#511) Người dùng không có mặt, khi khách hàng có cài đặt riêng tư thì Facebook sẽ chặn ủy quyền, không cho page gửi tin nhắn qua Vpage, chỉ trả lời trực tiếp được qua Facebook.

5.4. Khách chặn page hoặc tắt trò chuyện đối với page.

5.5. Không cấp đủ quyền cho Vpage

 • Mặc dù truy cập vào page nhưng không cấp đủ quyền cho Vpage thao tác thì bạn cần vào tiện tích doanh nghiệp trên phần Cài đặt Facebook cá nhân để chỉnh sửa và tích các quyền cho Vpage, bạn tham khảo hướng dẫn tại đây
Lưu ý:
 • Dung lượng ảnh đang giới hạn là 6Mb, nếu vượt quá, bạn cần giảm dung lượng ảnh xuống và thử lại.
 • Gửi file: tối đa 25Mb

5.6. Một số mã lỗi khác

Mã lỗi
Nguyên nhân
Cách khắc phục
(#10903) This user cant reply to this activity
- Khách hàng đã chặn page của bạn trên Facebook nên bạn không thể gửi tin nhắn qua bình luận - Không nhắn tin được do bình luận đã quá 7 ngày - phía Facebook không cho phép nhắn tin lại
Liên hệ khách qua kênh khác
(#1705) There was an error posting to this wall - undefined
- Khách chặn page
- Liên hệ qua kênh khác
(#230) Requires pages_messaging permission to manage the object - null.
-Bạn không cấp quyền quản lý và truy cập cuộc trò chuyện trên Trang trong messenger nên không gửi được tin nhắn
Bạn hãy Đăng xuất Vpage → Đăng nhập lại → chọn Chỉnh sửa cài đặt → chọn các page cần chỉnh sửa quyền → và cấp đủ quyền sử dụng đối với page của bạn.
(#100) Invalid comment_id parameter
- Do khách hàng đã xóa bình luận nên không gửi tin nhắn cho bình luận đó được.
Không thể khắc phục vì khách hàng đã xóa bình luận.
(#100) Tải lên không thành công
- Do kết nối từ facebook sang server bị chập chờn.
Gửi lại tin nhắn đó
Unsupported post request. Object with ID '25871950920xxxx_25897735250xxxx' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation.
Do lỗi server của facebook đang không ghi nhận được bình luận này hoặc đang hiểu bình luận này đã bị xóa nên khi trả lời qua vpage sẽ cảnh báo
Không thể khắc phục vì khách hàng đã xóa bình luận
(#-1) Unexpected internal error: Lỗi nội bộ
- Không thể trả lời bình luận được vì Facebook bị lỗi hệ thống
Lỗi từ hệ thống FB nên phải chờ Facebook khắc phục
Error validating access token the user has not authorized application
Tài khoản đó xoá app Vpage trong cài đặt cá nhân -> tích hợp doanh nghiệp hoặc tài khoản bị FB checkpoint
Đăng xuất Vpage đăng nhập lại, trong trường hợp bị checkpoint, liên hệ support FB
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Phiên đăng nhập không hợp lệ do tài khoản đăng nhập thay đổi mật khẩu hoặc FB thay đổi phiên đăng nhập do một số lý do bảo mật
Đăng xuất Facebook đăng nhập lại, sau đó đăng nhập Vpage, nếu không được có thể do tài khoản đó bị chặn => liên hệ Support FB
Error validating access token: The session is invalid because the user logged out.
Tài khoản bị đăng xuất ra khỏi FB
Đăng nhập lại FB sau đó mới đăng nhập Vpage lại
The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication
Tài khoản đã kết nối FB trước đó bị mất quyền hoặc bị tắt xác thực 2 lớp
Bật xác thực 2 lớp bảo mật
(#10900) Activity already replied to
Khách hàng chưa từng nhắn tin đến page của bạn và bình luận này đã được nhắn tin phản hồi qua bình luận trên Facebook nên khi sử dụng chức năng nhắn tin qua bình luận trên kênh Facebook sẽ không gửi được tin nhắn
Điều hướng qua comment để khách hàng tương tác trực tiếp với page, khi đó page có thể trả lời lại tin nhắn
(#2022) Tạm thời bạn bị chặn thực hiện thao tác này
Page của bạn bị FB chặn không cho phép gửi tin nhắn do vi phạm chính sách và tiêu chuẩn cộng đồng của FB
Kiểm tra thời gian bị chặn và kháng nghị với Facebook tại mục Cài đặt > Hộp thư hỗ trợ về trang.
Do lỗi kết nối mạng hoặc cần đăng nhập để kết nối lại
Đăng xuất ra đăng nhập lại tài khoản

6. Tại sao bình luận không ẩn dù đã cài đặt?

TH1: Chưa tích chọn ẩn bình luận trong cài đặt ⇒ Bạn vào Khác > Cài đặt → Bình luận và nhắn tin → Tự động ẩn tất cả bình luận/Tự động ẩn chỉ những bình luận chứa số điện thoại. Hoặc xem hướng dẫn tại đây
TH2: Bình luận có ẩn nhưng đối với những người là bạn bè trên facebook của người bình luận sẽ vẫn xem được ⇒ Đây là chính sách của Facebook, phần mềm không thay đổi được.
Cách kiểm tra:
 • Cách 1: Dùng 1 tài khoản khác không có quyền trên page và không phải bạn bè với nick của khách đó, xem bài viết và bình luận đó ==> Nếu không thấy bình luận đó ==> Bình luận đã được ẩn.
 • Cách 2: Copy link bình luận đó trên Vpage và gửi cho người không có quyền trên page và không phải bạn bè với nick của khách đó ==> Nếu link báo lỗi không xem được ==> Bình luận đã được ẩn.
Lưu ý Trường hợp không ẩn là do bạn có quyền trên page -> bình luận của bạn hay những comment đi seeding-> ai cũng có thể xem được.
TH3: Dùng nhiều phần mềm quản lý fanpage khác và 1 trong số đó cài đặt không ẩn bình luận. ⇒ Bạn vào Cài đặt → Ứng dụng và trang web hoặc Tiện ích tích hợp cho doanh nghiệp → Gỡ ứng dụng khác không dùng đến và thử lại.
TH4: Các bình luận trước khi kích hoạt phần mềm không ẩn ⇒ Mọi tính năng trên phần mềm chỉ có tác dụng với những hội thoại về từ sau khi kích hoạt phần mềm.
TH5: Hội thoại đó rơi vào lúc server không kết nối được nên dữ liệu không được xử lý ẩn ⇒ Bạn đăng xuất phần mềm ra, đăng nhập lại và thử lại. Nếu vẫn không được, có thể trình duyệt bạn dùng bị lưu cache, bạn vui lòng xoá cache dữ liệu duyệt web và thử lại.

7. Hội thoại không về phải làm sao?

 • Bạn đăng xuất phần mềm ra, đăng nhập lại và ấn nút tải dữ liệu theo hướng dẫn tại đây
 • Nếu vẫn không được, có thể trình duyệt bạn dùng bị lưu cache, vui lòng xoá cache dữ liệu duyệt web Ctrl + shift + delete và thử lại.
Lưu ý: Nếu bạn không thấy dữ liệu đổ về có thể do lượng tin nhắn, bình luận của bạn về rất nhiều, khiến không đủ lượt xử lý dữ liệu >> API không trả kịp dữ liệu về Vpage.

8. Vpage có tính năng trả lời tự động không?

 • Vpage chỉ có tính năng trả lời tự động bình luận bằng một tin nhắn riêng (Có cài đặt trước ở Vpage), trả lời tin nhắn tự động thì chưa có (Nếu chỉ muốn trả lời 1 tin nhắn khi khách chat lần đầu thì có thể cài đặt trực tiếp trên Facebook mục cài đặt page).

9. Vpage có quản lý được trên trang cá nhân không?

 • Vpage là phần mềm quản lý fanpage, chưa quản lý được trên trang cá nhân.

10. Trên Vpage có thể xem profile của khách luôn không?

 • Trước đây trên Vpage có phần link sang xem profile của khách luôn nhưng hiện tại do chính sách của Facebook hạn chế việc xem dữ liệu cá nhân của người dùng nên từ phần mềm, bạn chỉ có thể ấn nút “xem trên Facebook" để link tới hội thoại đó trên Facebook và xem profile của khách.

10. Tại sao tôi chưa gửi tin nhắn cho khách từ bình luận nhưng icon đã báo xanh?

 • Có thể bạn đang sử dụng việc nhúng bình luận trên website khi khách của bạn vào website sẽ bình luận xuống dưới đó, hội thoại vẫn về nhưng không thể thao tác gì được, do nó là bình luận đến từ plugin.

11. Sau vài ngày, tôi đăng nhập lại vào Vpage thì không thấy cập nhật tin nhắn mới?

 • Sau 5 ngày, mà người dùng không đăng nhập lại Vpage, thì hệ thống sẽ dừng cập nhật dữ liệu.

12. Load page báo lỗi: “Error validating access token: The user is enrolled in a blocking, logged-in checkpoint”

 • Tài khoản Facebook của anh chị bị checkpoint, bạn đăng xuất và đăng nhập lại Facebook hoặc dùng một tài khoản khác khôg bị checkpoint, nếu được Facebook mở khoá thì bạn đăng xuất trên Vpage và đăng nhập lại là được.

13. Tại sao bạn không xem được bình luận đã ẩn trên điện thoại?

 • Nếu bạn đang xem trên điện thoại, app của Facebook thấy không xem được nội dung bình luận và chỉ hiện chữ “Đã ẩn bình luận này” thì hiện tại đây đang là cập nhật mới của Facebook, Facebook cập nhật chế độ hiển thị như vậy, Vpage không can thiệp được, bạn có thể xem trên app trình quản lý trang hoặc app Vpage vẫn sẽ thấy nội dung bình luận bình thường.

14. Tên Facebook của khách hiện Facebook user.

 • Nguyên nhân: do hệ thống Facebook đôi khi không trả về dữ liệu đầy đủ dẫn tới không lấy được tên của khách.
 • Cách khắc phục: truy cập hội thoại khách hàng, nhấn vào nút đồng bộ lại tên ở ngay cạnh tên khách hàng (mũi tên xoay vòng) để cập nhật lại tên Facebook.

15. Sao tìm theo tên khách hàng không được?

 • Có thể hội thoại của khách hàng đó tồn tại trước khi bạn kích hoạt và sử dụng Vpage.
 • Các tính năng của phần mềm chỉ có tác dụng với các hội thoại về kể từ sau thời gian bạn kích hoạt page trên phần mềm.

16. Tại sao có những bài viết sau một thời gian tôi thấy bình luận không về, bình luận chỉ về khi có tương tác với bình luận đó, và thấy những bình luận đó cũng không ẩn được dù đã cài đặt trên phần mềm.

 • Trả lời:
  • Do bài viết đạt lượng tương tác quá nhiều, cụ thể là bình luận.
  • Khi lượng bình luận lớn hơn 3.000 hoặc 4.000 bình luận thì thường bị tình trạng trên.
  • Vì bình luận không được trả về phần mềm nên mọi tính năng như lọc tìm, ẩn bình luận,…đều không áp dụng được với bình luận đó.
  • Vấn đề này có thể do phía Facebook bị lỗi hoặc họ giới hạn theo thuật toán vì dữ liệu lớn.
 • Giải pháp: Đối với những bài viết nhiều tương tác như trên, nên tạo lại một bài viết mới với nội dung giống hệt bài cũ rồi chạy quảng cáo lên bài viết mới để không bị tình trạng quá nhiều tương tác trong 1 bài viết.

17. Page không gửi tin nhắn cho khách từ bình luận được?

 • Trả lời: Do trên cài đặt trực tiếp trên Fanpage đã tắt tính năng Tin nhắn riêng. Bạn bật tính năng này lên bằng cách vào Cài đặt / Chung / Tin nhắn / Chỉnh sửa, tích chọn.

18. Vpage báo lỗi : "Phiên đăng nhập hết hạn, vui lòng đăng nhập lại"

Trả lời: Do FB check tài khoản bất thường nên bị vậy kiểm tra lại tài khoản:
 • Có bảo mật 2 lớp chưa
 • Không chia sẻ tài khoản dùng chung với ai
 • Không đăng nhập nhiều nơi, nhiều thiết bị cùng lúc

19. Vpage phải tải dữ liệu liên tục hội thoại mới về ?

 • Nguyên nhân: fanpage của bạn đang để phần mềm khác ưu tiên nhận dữ liệu chứ không phải Vpage, vì vậy Vpage không nhận được dữ liệu trả về (hiện chỉ có tin nhắn bị ảnh hưởng)
 • Giải pháp (2 cách)
  • Cách 1: Toàn bộ nhân viên gỡ app đang ưu tiên không phải Vpage ra khỏi kết nối.
Lưu ý: Làm theo hướng dẫn khi hover(trỏ chuột) vào nút đặt cấu hình -> yêu cầu toàn bộ những tài khoản trong danh sách đó phải gỡ ứng dụng để ứng dụng đó được gỡ hoàn toàn
 • Cách 2:
 • Giao diện cũ: truy cập Cài đặt (của fanpage) -> Nhắn tin nâng cao -> Ứng dụng kết nối
 • Vào cài đặt page trên Fanpage, đặt ưu tiên app Vpage để nhận tin nhắn.
 • Giao diện fanpage FB mới: nhấn nhanh tại đây > chọn Cấu hình nhận ứng dụng trên tin nhắn > Chọn ứng dụng vpage/chat nhanh của Nhanh hoặc làm theo ảnh

20. Shop đang sử dụng song song 1 phần mềm khác, thì dữ liệu có bị ảnh hưởng gì không?

 • Mỗi fanpage sẽ được Facebook cấp cho 1 số lượng xử lý khi dùng qua API (tùy theo số lượng khách hàng tương tác với fanapge), nên nếu dùng nhiều phần mềm khác nhau, thì sẽ có thể bị tình trạng vượt quá số lượng xử lý được phép của API, nên khuyến cáo chỉ sử dụng 1 loại phần mềm để xử lý.

21. Không gửi được ảnh qua app Vpage bản mobile

 • Khi chọn file và đính kèm ảnh gửi lúc chat
 • Phần này sẽ bị báo Lỗi gửi file và không gửi được ảnh. Shop gửi ảnh bẳng cách upload vào thư viện ảnh trước rồi mới gửi, hoặc gửi trực tiếp ảnh trên máy tính. Mục đính kèm file trên ảnh chỉ dùng để gửi file doc, excel, video.

22. Gửi qua Extension lỗi gửi tin

 • Đối với gửi tin nhắn quá 24h hoặc gửi tin nhắn từ bình luận quá 24h, sẽ tiếp tục gửi được khi sử dụng Extension chỉ khi trước đó có phát sinh hội thoại qua lại giữa hai bên. VD: Trong trường hợp gửi tin nhắn từ bình luận, nếu trước đó chỉ có page gửi tin cho khách (trong vòng 24h), khách không phản hồi lại, thì sau 24h sử dụng extension cũng không gửi được.
 • Không phải tin nhắn nào cũng gửi được qua extension. Nếu khi có tin nhắn đến mà khách không đọc hoặc tương tác thì extension ko thể đọc UID khách hàng, qua nhiều ngày sau muốn gửi mà hội thoại đó trôi quá 150 hội thoại gần nhất dựa trên business.facebook thì sẽ không tìm được UID để gửi nữa. Sinh ra báo lỗi "Lỗi gửi tin nhắn qua Extention"

23. Một số cách khắc phục lỗi kết nối với Facebook khi đăng nhập vào Vpage của Iphone, Ipad

Cách 1. Xoá lịch sử và dữ liệu trang web

 • Để xoá lịch sử và dữ liệu Facebook khỏi Safari trên iPhone và iPad hãy làm theo các bước sau:
  • Mở Cài đặt -> Vào Safari
  • Kéo xuống vào Nâng cao -> Dữ liệu trang web.
 • Hiện tại bạn có 2 lựa chọn, xoá toàn bộ Dữ liệu trang web bằng cách chạm vào Xoá tất cả dữ liệu trang web và xác nhận Xoá ngay.
 • Hoặc xoá dữ liệu riêng từng ứng dụng bằng cách vuốt sang trái bất kỳ tên ứng dụng nào trong danh sách và chạm vào Xoá.
 • Cũng có thể chạm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải rồi chạm vào nút đỏ bên cạnh dữ liệu trang web muốn xoá. Sau đó ấn xác nhận Xoá.

Cách 2. Thoát và khởi chạy lại ứng dụng Facebook

 • Kéo trang màn hình ứng dụng xuống để chạy tải thông tin mới.
 • Trong trường hợp cách trên không hiệu quả, giải pháp tiếp theo là thoát và khởi chạy lại ứng dụng Facebook (vuốt hoặc nhấn đúp nút Home ảo hoặc Face ID để đóng ứng dụng Facebook. Sau đó chờ vài giây và khởi chạy lại ứng dụng để tiếp tục đăng nhập lại Vpage)

Cách 3. Khắc phục sự cố kết nối internet

 • Tắt đi bật lại wifi và kết nối lại.
 • Nếu bạn đang dùng dữ liệu di động (3G/4G), kiểm tra xem nó có được bật không. Để kiểm tra, hãy vào Cài đặt => Mạng di động => Dữ liệu thông tin, xem nó có được bật cho Facebook hay không.

Cách 4. Kiểm tra hạn chế đối với Facebook

 • Nếu Facebook đang không hoạt động, có thể xác nhận rằng nó không bị hạn chế.
 • Vào Cài đặt -> Thời gian sử dụng -> Giới hạn ứng dụng, xem Facebook có trong danh sách bị hạn chế không.
 • Nếu có, hãy nhấn vào nó và nhấn vào Xoá giới hạn.
 • Tiếp theo, nhấn vào Thời gian sử dụng để quay lại và ấn Nội dung & Hạn chế Quyền riêng tư.
 • Tắt tính năng Hạn chế về Nội dung & Quyền riêng tư.

Cách 5. Cập nhật lại bản Facebook mới nhất, hoặc Xoá và cài lại Facebook tại App Store

Cách 6. Khởi động lại iPhone hoặc iPad

Cách 7. Cập nhật phiên bản iOS

 • Nếu các bước trên không được, hãy cập nhật iPhone, đảm bảo khả năng tương thích tốt với Facebook và thử đăng nhập lại trên Vpage.

24. Lỗi đăng nhập: "Cảnh báo đăng nhập. Đăng nhập không thành công vui lòng đăng nhập lại"

Nếu người dùng đăng nhập vào vpage có hiện thông báo như ảnh dưới đây
Thì hiện tại đây là lỗi bên facebook chặn quyền không cho phép kết nối. Người dùng có thể kiểm tra lại tài khoản facebook mình có đang bị hạn chế hoặc vi phạm chính sách không tại đây
Cách xử lý: Người dùng liên hệ với bên facebook để được hướng dẫn xử lý thêm. Hoặc sử dụng tài khoản facebook khác để đăng nhập vào vpage
Các câu hỏi khác, vui lòng xem tại cuối các bài viết hướng dẫn