Links
Comment on page

Quản lý chatbot

Chatbot là một ứng dụng có thể giúp bạn tương tác với khách hàng theo các kịch bản được xây dựng sẵn như chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, tư vấn một số thông tin cơ bản Chatbot có thể hoạt động 24/7, giúp bạn tiết kiệm được thời gian nhắn tin cho khách hàng, tránh bỏ sót tin nhắn ngoài giờ làm việc
Để cài đặt, bạn truy cập vào mục Chatbot trên thanh menu

Khởi tạo chatbot

Bạn truy cập vào chat.nhanh.vn và đăng nhập tài khoản, tham khảo các bước đăng nhập
 • Trên menu của chat.nhanh.vn, bạn click vào mục Chatbot. Tại đây hiển thị màn hình danh sách các chatbot bạn đã tạo
 • Chọn “Tạo bot mới”
 • Chọn nền tảng bạn muốn chatbot hoạt động và bấm Bước tiếp theo (hiện tại chat.nhanh.vn hỗ trợ tạo chatbot trên facebook và zalo)
 • Tiếp theo bạn có thể chọn tạo bot trống hoặc sử dụng bot mẫu có sẵn
  • Tạo bot trống: bạn cần khởi tạo các kịch bản, tin nhắn, từ khoá mới hoàn toàn
  • Sử dụng bot mẫu: hệ thống sẽ xây dựng sẵn các kịch bản, tin nhắn mẫu, bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm kịch bản theo nhu cầu

Danh sách chatbot:

Tại danh sách chatbot bạn sẽ xem được các chatbot đã tạo
 • Tạo chatbot mới: bạn cần đặt tên cho chatbot và chọn page để chatbot chạy, mỗi page chỉ được kết nối với 1 chatbot
 • Chatbot đã tạo: bạn click vào chatbot đã tạo tại danh sách chatbot để sửa, hoặc click vào nút để nhân bản/đổi tên/xoá chatbot
 • Chọn lại chatbot: bạn click vào nút chọn lại bot tại cuối thanh công cụ

Kịch bản

Là chuỗi các tin nhắn mà chatbot sẽ gửi cho khách hàng theo một quy tắc được cài đặt sẵn
Có 2 kịch bản mặc định đó là
 • Kịch bản chào: kịch bản khách sẽ gặp khi lần đầu tiên nhắn tin với page
 • Kịch bản mặc định: chatbot sẽ gửi tin nhắn theo kịch bản mặc định nếu khách hàng không tương tác theo quy tắc đã cài đặt
Sau khi khởi tạo chatbot hoặc sử dụng chatbot mẫu, bạn nên tạo và chỉnh sửa “kịch bản chào” đầu tiên vì đây là tin nhắn khách sẽ gặp khi lần đầu chat với page

Tạo kịch bản

 • Click vào dấu + để tạo kịch bản mới
 • Click vào kịch bản để chỉnh sửa
 • Sửa tên kịch bản: bạn click chuột vào tên kịch bản và gõ lại tên kịch bản, sau đó click chuột ra ngoài để lưu
 • Một kịch bản có thể chứa nhiều tin nhắn.
 • Thêm tin nhắn vào kịch bản bằng cách kéo thả, khi gửi cho khách hàng, chatbot sẽ gửi tin nhắn lần lượt theo thứ tự đã đặt
 • Điền nội dung tin nhắn, thêm các nút tương tác để điều hướng khách hàng Ví dụ: bạn muốn gửi câu hỏi cho khách, kèm thêm 3 lựa chọn -> dùng tin nhắn văn bản như sau
 • Nút tương tác có thể dẫn đến 1 kịch bản tiếp theo, bạn cần tạo 1 kịch bản mới, sau đó quay lại sửa nút tương tác để dẫn đến kịch bản vừa tạo
 • Có nút gắn nhãn: khi chatbot gửi kịch bản đi sẽ tự động gắn nhãn cho hội thoại
 • Gửi mã QR: bạn có thể in mã QR gửi cho khách hàng của mình, khi khách hàng quét mã sẽ được dẫn trực tiếp đến khung nhắn tin và tương tác với chatbot, bắt đầu bằng kịch bản mà bạn đã in QR
 • Tính năng này thường sử dụng hiệu quả khi bạn in ra các thư cảm ơn và gửi kèm gói hàng đến cho khách, bạn có thể mời khách hàng quét mã và nhận mã giảm giá cho lần sau hoặc mời đánh giá bằng Tin nhắn đánh giá, mời đăng kí nhận tin marketing,…
 • Nhóm kịch bản: dùng để phân loại các kịch bản, giúp bạn tìm kiếm kịch bản dễ dàng hơn

Loại tin nhắn

1. Văn bản: Tin nhắn dạng văn bản, có thể kèm thêm nút tương tác
2. Trả lời nhanh: Tin nhắn dạng văn bản, có thể kèm thêm câu trả lời nhanh
3. Hình ảnh: bao gồm hình ảnh và nội dung văn bản đi kèm
4. Bộ sưu tập: tương tự tin nhắn văn bản, nhưng có thêm ảnh, tiêu đề, nội dung, có thể gắn link để điều hướng khách hàng. Có thể thêm nút bấm chuyển hướng giống như loại tin nhắn văn bản (tối đa 4 nút với loại tin nhắn danh sách)
5. xin thông tin: thu thập thông tin của khách hàng. Chatbot sẽ đặt câu hỏi và xác minh câu trả lời của khách hàng, nếu khách hàng trả lời đúng theo định dạng thì sẽ lưu câu trả lời vào thông tin khách hàng
 • Có thể cài đặt kiểm tra dữ liệu theo số điện thoại/email/chữ số (VD: định dạng số điện thoại gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 09, 08,...)
 • Có thể cài đặt số lần lặp lại câu hỏi nếu khách hàng nhắn sai định dạng dữ liệu (tối đa lặp lại 4 lần)
 • Có thể cài đặt dừng kịch bản sau bao lâu khách hàng không trả lời câu hỏi
6. File đính kèm
7. Video đính kèm
8. Audio đính kèm
9. API Nhanh.vn: hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin, tra cứu đơn hàng theo số điện thoại
 • Có thể yêu cầu xác minh thông tin tài khoản hoặc không
 • Hỗ trợ một số từ khóa để khách hàng tra cứu thông tin
10. Nút tương tác: là các nút gửi kèm tin nhắn dạng văn bản hoặc danh sách.
Nút tương tác có thể gắn với link điều hướng, số điện thoại, hoặc chuyển tới một kịch bản khác
11. Tin nhắn đánh giá:
Người dùng có thể gửi kèm theo tin nhắn dạng đánh giá theo hướng dẫn tại đây
12. Tin nhắn marketing:
Người dùng có thể gửi kèm theo tin nhắn dạng marketing theo hướng dẫn tại đây

Liên kết các kịch bản

Các kịch bản có thể liên kết với nhau thông qua nút tương tác, giúp cho chatbot có thể gửi tin nhắn một các liền mạch. Khi khách hàng bấm vào nút tương tác có gắn đến một kịch bản, chatbot sẽ bắt đầu gửi tin theo kịch bản mới
Một ví dụ về liên kết hoàn chỉnh của một kịch bản

Cài đặt

Từ khóa

Trong trường hợp khách hàng không nhấn vào các lựa chọn mà chatbot đưa ra, chỉ nhắn 1 đoạn văn bản, khi đó tính năng Từ khoá sẽ giúp chatbot nhận diện trong đoạn tin nhắn của khách có chứa từ khoá gì để phản hồi lại bằng 1 tin nhắn hoặc kịch bản
Tại giao diện, người dùng có thể nhấn vào dấu + Thêm nhóm mới để tạo một nhóm quản lý từ khóa
 • Bạn bấm Thêm quy tắc để cấu hình từ khoá mới
 • Cài đặt tin nhắn của khách hàng có chứa từ khóa gồm 1 trong các cài đặt sau
 • Phần bên trái để điền các từ khoá mà bạn cần Chatbot nhận diện, các điều kiện để chatbot nhận diện từ khoá:
  • Có chứa nội dung: trong tin nhắn của khách có chứa 1 hoặc nhiều đoạn văn bản nhất định
  • Có chứa từ khoá: trong tin nhắn của khách có chứa 1 hoặc nhiều từ khoá nhất định (thường dùng với chatbot zalo)
  • Trùng khớp: tin nhắn của khách phải trùng khớp 100% với nội dung đã cấu hình
  • Bắt đầu với nội dung: tin nhắn của khách phải bắt đầu với 1 trong số nội dung đã cấu hình
  • Bắt đầu với từ khoá: tin nhắn của khách phải bắt đầu với 1 trong số từ khoá đã cấu hình (thường dùng với chatbot zalo)
 • Phần bên phải để nhập câu trả lời của chatbot: có thể là 1 tin nhắn văn bản hoặc kịch bản. Bạn có thể thêm nhiều câu trả lời, chatbot sẽ lấy ngẫu nhiên 1 trong các câu trả lời đã tạo để gửi cho khách hàng (tránh bị báo spam)
 • Để tạo thêm quy tắc khác cho từ khóa, người dùng nhấn tại nút Thêm quy tắc tại góc trên bên phải như sau
 • Người dùng có thể xóa từng quy tắc đã tạo tại icon thùng rác cuối quy tắc hoặc xóa toàn bộ nhóm từ khóa tại icon thùng rác góc trên bên phải
Bạn có thể khai báo một số từ khoá tương đồng (VD: xin chào, hello, hi, chào shop,…) và soạn một vài tin nhắn mẫu có cùng từ khóa. Khi khách hàng chat “xin chào”, chatbot sẽ lấy ngẫu nhiên một trong số các tin nhắn mẫu để trả lời khách hàng

Comment

Mặc định chatbot chỉ tương tác với khách hàng qua tin nhắn riêng, do đó tính năng Bot bình luận sẽ giúp điều hướng các khách hàng bình luận trên bài viết về tin nhắn, sau đó chatbot bắt đầu tương tác với khách trong tin nhắn riêng
 • Trạng thái của Bot bình luận: bạn cần bật trạng thái này để Bot có thể hoạt động
 • Bấm thêm kịch bản để tạo kịch bản đầu tiên cho Bot bình luận
 • Có thể chọn các điều kiện để Bot bình luận hoạt động như sau:
  • Bài viết: áp dụng tất cả bài viết hoặc một bài viết nhất định
  • Bình luận cấp 1: Bot sẽ kiểm tra và chỉ tương tác với bình luận cấp 1, các khách trả lời dưới bình luận cấp 1 (reply comment) sẽ không được tương tác
  • SĐT, Email: kiểm tra bình luận có/không chứa SĐT hoặc email
  • Nội dung: (tương tự như cài đặt Từ khoá) kiểm tra trùng khớp nội dung, có/không chứa nội dung, có/không chứa từ khoá, bắt đầu với nội dung hoặc từ khoá
  • Hành động: với các bình luận thoả mãn điều kiện, Bot bình luận có thể tương tác bằng hành động like bình luận hoặc ẩn bình luận
  • Trả lời: với các bình luận thoả mãn điều kiện, Bot bình luận có thể trả lời bằng 1 bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng (có thể tạo nhiều mẫu tin nhắn để Bot chọn ngẫu nhiên). Sau khi bot gửi tin nhắn riêng và khách có phản hồi, Chatbot có thể bắt đầu một kịch mới tương tác với khách
 • Thời gian áp dụng: Bạn có thể tuỳ chỉnh thời gian để Bot bình luận hoạt động (mặc định 24/7)

Hội thoại

 • Đánh dấu hội thoại chưa đọc khi bot trả lời (mặc định bật): khi tắt đi, các hội thoại do bot trả lời sẽ tự động đánh dấu “đã đọc” -> chỉ tắt khi bạn không muốn phải kiểm tra lại các hội thoại do khách hàng tương tác với bot, khi tắt đi có thể bạn sẽ bỏ lỡ các hội thoại mà khách hàng cần tư vấn trực tiếp với nhân viên. Để sử dụng hiệu quả, bạn nên tắt cài đặt này kèm theo KHÔNG cài kịch bản khác, như vậy các tin nhắn do khách hàng tương tác với bot sẽ tự động được bỏ qua (đánh dấu đã đọc), chỉ các tin nhắn mà bot không trả lời thì sẽ được đánh dấu “chưa đọc” (VD khi khách muốn gặp nhân viên tư vấn)
 • Gắn nhãn hội thoại khi bot gửi kịch bản: (tương đương với cài đặt ở màn hình tạo kịch bản) Khi bot gửi đi 1 kịch bản, hệ thống sẽ tự động gắn nhãn cho kịch bản đó. VD bạn cài đặt 1 kịch bản tham khảo thông tin sản phẩm, và cài đặt gắn nhãn “quan tâm sản phẩm”. Khi nhân viên vào kiểm tra sẽ chỉ cần lọc hội thoại theo nhãn sẽ lọc ra được các khách hàng quan tâm sản phẩm
 • Cách thao tác: bạn bấm nút thêm cài đặt -> chọn kịch bản khi bot gửi đi -> chọn nhãn mà bạn muốn gắn cho hội thoại
Tạo menu trên màn hình chat cho khách hàng, giúp điều hướng khách vào các thông tin quan trọng một cách nhanh nhất Khi khách lần đầu nhắn tin đến page, các thông tin Tiêu đề chào mừng và Nút bắt đầu sẽ được hiển thị Tạo menu: (tối đa 20 menu)
 • Bấm vào nút Thêm menu để tạo menu mới
 • Bấm vào tên menu để chỉnh sửa: tên menu, đường đẫn của menu (có thể dẫn đến một kịch bản hoặc liên kết đến website, sàn TMĐT)

Chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ chatbot của mình cho các bạn bè đang sử dụng chat.nhanh.vn

Báo cáo

Báo cáo thống kê số lượng kịch bản được chatbot gửi đi, bạn có thể dựa vào đây để xem khách hàng thường xuyên cần chatbot hỗ trợ vấn đề nào nhất
Ngoài ra người dùng có thể Xuất excel báo cáo tại nút Thao tác góc trên bên phải

Gia hạn

 • Hạn sử dụng của chatbot sẽ đăng kí theo page, bạn có thể tạo nhiều chatbot theo nhu cầu, chỉ bot nào được gắn page đã đăng kí chatbot thì bot mới được chạy
 • Các bước gia hạn: bạn tích chọn chatbot đang gắn với page -> bấm nút gia hạn -> Tại đây bạn chọn thời hạn sử dụng page và chatbot -> điền SĐT và chọn phương thức thanh toán
 • Thanh toán qua momo: hệ thống sẽ tự động xác nhận và gia hạn ngay
 • Thanh toán chuyển khoản: sau khi thanh toán bạn cần chờ để hệ thống xác nhận giao dịch