Links

Cài đặt nhãn hội thoại

 • Bạn có nhiều hội thoại sắp xếp một cách lộn xộn và không biết hội thoại nào đã chăm sóc xong khách, hội thoại nào chưa, không phân biệt được các hội thoại đang có thông tin gì.
Chat.nhanh đem lại giải pháp phân loại các hội thoại bằng Nhãn hội thoại

Nhãn hội thoại

 • Tình huống: Để phân loại các hội thoại một cách khoa học, giúp bạn dễ nhận biết nội dung của các hội thoại, bạn sẽ tạo các nhãn hội thoại ví dụ : đang chăm sóc, đã chốt đơn, cần chăm sóc lại,... và gắn chúng vào hội thoại để nhận diện.
 • Giao diện tổng quan
 • Giải thích các cột:
  • Phím tắt: Hỗ trợ gắn nhanh nhãn vào hội thoại, mặc định là Alt + số (từ 1-9) hoặc chữ (A-Z) mà người dùng gắn cho nhãn đó. Có thể chỉnh sửa bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì.
  • Tên nhãn: hiển thị tên nhãn hội thoại.
  • Thứ tự: dùng để sắp xếp thứ tự xuất hiện của nhãn hội thoại ở danh sách.
  • Trạng thái: nhấn tích để cho hiển thị nhãn ở hội thoại, bỏ tích để không hiển thị.
  • Ngày tạo: ngày thêm mới, tạo ra nhãn hội thoại.
  • Công cụ: biểu tượng thùng rác để xóa nhãn đã tạo.
 • Vào hội thoại muốn gắn nhãn, nhấn 1 lần vào nhãn để gắn vào hội thoại, nhấn 2 lần để bỏ nhãn.
 • Nếu có phím tắt có thể nhấn Alt + số đã gắn để gắn nhãn, nếu có nhãn rồi nhấn Alt + số tương ứng để bỏ nhãn.

Thêm mới nhãn, sắp xếp các nhãn

 • Thêm mới nhãn: Có thể chọn riêng page dùng nhãn đó, nếu muốn dùng chung nhãn cho cả doanh nghiệp thì không chọn page.
 • Sắp xếp các nhãn: Sắp xếp thứ tự hiển thị cho nhãn, nhãn nào thường dùng có thể đẩy lên trên, nhãn ít dùng hơn đẩy xuống dưới.

Gộp nhãn

 • Áp dụng khi có nhiều nhãn trùng tên, thuộc các page khác nhau cần gộp lại để đỡ bị trùng.
Lưu ý:
 • Các nhãn cần trùng tên nhau.
 • Các nhãn cần gộp phải khác page.
 • Không hỗ trợ nhãn không gán page hoặc chọn nhiều nhãn cùng một page.
 • Gộp dữ liệu của các nhãn chung lại thành một, sau khi gộp xong một nhãn sẽ được giữ lại, các nhãn còn lại sẽ bị xoá. Lấy thông tin theo nhãn có độ ưu tiên cao nhất/ có thời gian tạo lâu nhất.
 • Thời gian xử lý gộp nhãn sẽ mất một vài phút nếu dữ liệu của bạn nhiều.

Lọc

 • Các trường Page, Trạng thái, khi bấm chọn xong nhấn tháo tác Lọc hình phễu màu vàng để lọc ra các nhãn liên quan.
 • Trường lọc Tìm theo nhãn khi gõ sẽ tự đẩy ra các nhãn có từ đó trong tên.
Lưu ý:
 • Sau khi cài đặt xong cần Đăng xuất và đăng nhập lại hoặc chọn lại page để hệ thống tải lại cài đặt mới.

Nhãn không sử dụng

 • Các nhãn hội thoại đã cũ, không còn sử dụng nữa, bấm Cài đặt, chọn Nhãn hội thoại, tích bỏ trạng thái Đang sử dụng thì nhãn sẽ không hiển thị nữa.
Lưu ý:
 • Nếu bỏ tích trạng thái Đang sử dụng, các hội thoại cũ đã gán nhãn không bị ảnh hưởng.
 • Nếu Xóa nhãn hội thoại, các hội thoại cũ sẽ bị mất nhãn đó.