Links
Comment on page

Quản lý live stream

 • Tính năng này giúp bạn:
  • Quản lý bình luận trên Live Facebook
  • In thông tin bình luận trên trình duyệt, qua app Nhanh Omni Chat
 • Để thao tác bạn truy cập vào Cài đặt > Live Stream

In Livestream trên App

 • Phần cài đặt này sẽ hỗ trợ liên kết thiết bị in để in bình luận trên app Nhanh Omni Chat khi bạn livestream.
 • Chỉ áp dụng cho App Nhanh Omni Chat trên Android, IOS hiện chưa hỗ trợ.
 • Kết nối qua wifi cần điền thêm ipAddress và portId của máy in.
 • Một số thao tác in trên app

Gắn nhãn hội thoại

 • Khi bạn muốn cài đặt tự động gắn nhãn hội thoại cho các bình luận mà bạn đã in trong livestream, bạn sẽ nhấn tích Tự động gắn nhãn với hội thoại của khách hàng sau khi in trong Livestream chọn những tag cần gắn và Lưu để hoàn tất cài đặt.
Hội thoại sau khi in sẽ được gắn nhãn hội thoại đã chọn trước đó

Quản lý live trên trình duyệt

 • Truy cập chat nhanh mục Live
 • Bạn vui lòng ấn theo dõi livestream để quản lý bình luận, in bình luận, chốt đơn.
 • (1): Like bình luận
 • (2): Ẩn bình luận
 • (3): Xoá bình luận
 • (4): Chặn khách hàng
 • (5): Thông tin khách hàng
 • (6): Trả lời bình luận của khách
Màn hình trả lời bình luận
 • (7): Nhấn in phiếu để in bình luận
Sau khi nhấn in phiếu