Hướng dẫn xác thực tên miền và chọn sự kiện Facebook pixel

Do những thay đổi mà Apple đã công bố đối với iOS 14.5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp đang chạy Facebook pixel hay bất kỳ công cụ kinh doanh nào khác của Facebook để tối ưu hóa, nhắm mục tiêu hoặc báo cáo về sự kiện trên website, thì có thể thực hiện một số bước để cập nhật thiết lập sự kiện và quản lý những thay đổi này. Bước 1: Hoàn tất quy trình xác minh miền

Truy cập trình quản lý doanh nghiệp: https://business.facebook.com/

Tại trình quản lý doanh nghiệp → Cài đặt cho doanh nghiệp.

  • Chọn trình quản lý tên miền

  • Thêm tên miền

Bước 2: Lập kế hoạch hoạt động với 8 sự kiện chuyển đổi trên mỗi miền

  • Cấu hình sự kiện

  • Thêm sự kiện