Cài đặt Facebook chat

Tích hợp Facebook chat trên Webiste (miễn phí)

Yêu cầu: Bạn phải có quyền quản trị viên trên fanpage

Các bước thực hiện.

Bước 1. Tại fanpage đang quản trị

  • Truy cập vào Cài đặt / Nhắn tin / cuộn chuột xuống phần Thêm Messenger vào trang web, ấn nút " Bắt đầu " .

Bước 2. Chọn ngôn ngữ và Lời chào của box chat.

Bước 3. Chọn thông báo thời gian phản hồi cho khách và màu sắc của box chat.

Bước 4. Thêm tên miền muốn hiển thị box chat. Điền đầy đủ cả http:// hoặc https:// (ví dụ http://bookmark.vn)

Ấn nút " Lưu ", Hệ thống báo "Đã lưu thành công" là được.

Chú ý: Không tắt trang này đi, còn cần dùng lại ở bước 6 bên dưới

Bước 5. Copy đoạn mã nhúng để nhúng vào trang web.

Đối với website do Nhanh.vn cung cấp, bạn truy cập vào đây để thêm đoạn mã nhúng vào trang web.

Lưu ý: Đoạn mã nhúng có 2 phần, bạn xóa phần trên đi, chỉ để lại phần dưới (bắt đầu từ "..."

Bước 6. Quay lại Bước 4, ấn vào nút " Hoàn tất " để xác nhận đã thêm đoạn mã nhúng vào trang web.

Bước 7. Kiểm tra lại trên website đã hiển thị box chat Facebook hay chưa.

Câu hỏi thường gặp.

1. Trên website chỗ phần nhắn tin với page làm sao để mình đổi liên kết sang page khác?

Phần chat facebook ở website bạn theo tác nhúng lại mã nhúng kết nối tại đây