Giới thiệu

Nhanh.vn cho phép bạn thêm các đoạn mã nhúng Javascrip / CSS và website, chẳng hạn như, nhúng khung chat Facebook, Vchat, nhúng code Facebook Pixel, Google Analytic...

Các nghiệp vụ cơ bản:

Thêm mã nhúng

Để thêm mã nhúng, bạn truy cập lần lượt vào Website / Mã nhúng Javascript | CSS / ấn nút Thêm mới

  • Chọn trạng thái (Hoạt động / Không hoạt động)

  • Chọn Kiểu mã đúng với loại muốn thêm (Google Analytics, Google Adwords, Google Tracking, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Remarketing Google/Facebook.....)

  • Paste đoạn mã nhúng vào ô Nội dung, sau đó ấn nút " Lưu "

Danh sách mã nhúng: https://nhanh.vn/website/script/index giúp bạn quản lý tất cả các mã nhúng trên website.

Trong trường hợp đã nhúng mà chưa thấy mã hoạt động, bạn ấn vào Thao tác / chọn Xóa cache

Các hướng dẫn liên quan: