Quản lý đơn hàng

1. Xem & sửa thông tin khách hàng

  • Vpage tự động lấy các thông tin trên Facebook của khách hàng như số điện thoại, email, địa chỉ...

  • Vpage cũng tự động lấy số điện thoại khách hàng để lại trên commnet, inbox

  • Ngoài ra người dùng cũng có thể thêm hoặc sửa các thông tin của khách hàng cho đầy đủ và chính xác.

  • Trường hợp khách đã từng đặt hàng tại shop thì Vpage sẽ hiển thị các đơn hàng gần đây của khách và trạng thái của các đơn hàng đó.

2. Tạo đơn hàng

Để sử dụng tính năng tạo đơn hàng trên Vpage, người dùng cần tạo tài khoản sử dụng phần mềm bán hàng Nhanh.vn tại đây, sau đó chuyển sang tab Đơn hàng rồi đăng nhập để sử dụng. Các bước thao tác:

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ...)

Bước 2: Nhập sản phẩm và số lượng khách muốn đặt hàng

Bước 3: Chọn hãng vận chuyển (nếu sử dụng dịch vụ vận chuyển Nhanh.vn) hoặc click sang tab Tự vận chuyển (nếu người dùng muốn gọi ship ngoài)

Bước 4: Click Lưu để hoàn tất việc tạo đơn hàng

Một số lưu ý:

  • Thanh trạng thái khách mua hàng để cảnh báo cho người dùng biết khách hàng đó có hay hoàn/hủy đơn hay không.

  • Nếu chỉ có số điện thoại của khách hàng, người dùng có thể tạo đơn nháp bằng cách click vào icon Lưu đơn nháp

Đơn hàng sau khi được lưu sẽ tự động đồng bộ về Danh sách đơn hàng trong phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn.

3. Gửi đơn sang các hãng vận chuyển

Chuyển sang tab Đơn hàng

Cách 1: Tích chọn đơn muốn gửi sang hãng vận chuyển, click nút Thao tác, chọn Gửi các đơn đã chọn sang Hãng vận chuyển

Cách 2: Click vào icon gửi hàng