Sản phẩm dịch vụ

Sản phẩm loại dịch vụ

Dùng để ghi nhận các dịch vụ mà bạn cung cấp.

Khái niệm.

Sản phẩm dịch vụ dùng để ghi nhận một dịch vụ mà bạn cung cấp, sản phẩm này sẽ không hiện số tồn ở danh sách sản phẩm, được phép xuất âm; sản phẩm dịch vụ sẽ không kiểm kho được.

Cách tạo sản phẩm dịch vụ.

 • Bước 1: Bạn có thể tạo sản phẩm dịch vụ tại menu sản phẩm/ thêm mới/ thêm mới sản phẩm (Form đơn giản) (Tham khảo tại Thêm sản phẩm)

 • Bước 2: Tại tab "Thông tin cơ bản" / chọn loại sản phẩm dịch vụ.

Bán sản phẩm dịch vụ.

Quy trình bán hàng, Doanh nghiệp vui lòng tham khảo phần Thêm hóa đơn bán lẻ.

Một số câu hỏi thường gặp:

 • Làm về spa thì nhanh có quản lý cách dịch vụ như thế nào ?

  • Có thể tạo các gói dịch vụ bên mình là sản phẩm dịch vụ và sử dụng module bán hàng.

 • Gói dịch vụ là sản phẩm dịch vụ (làm đẹp,spa) thì quản lý lợi nhuận như nào ?

  • Có thể xem báo cáo doanh thu theo sản phẩm, ngoài ra cần khai báo giá nhập sản phẩm bằng chi phí cho một lần làm dịch vụ, sau đó chạy lại giá vốn.

 • Có thể không tích điểm cho sản phẩm dịch vụ được không?

  • Bạn có thể vào module khuyến mãi => tích điểm => tắt tích điểm cho sản phẩm dịch vụ.

 • Sản phẩm dịch vụ sau khi được bán có trừ tồn không?

  • Sản phẩm dịch vụ không có số tồn.