Gói sản phẩm

Gói sản phẩm

Tình huống:

Bạn muốn lấy 2 sản phẩm Áo ngắn 003 và Quần ngắn 003 tạo thành một bộ quần áo để bán theo bộ, với giá do bạn quy định. Trường hợp này có 2 cách:

 • Khi bán hàng, chọn 2 sản phẩm, chiết khấu tay cho bằng với giá quy định

 • Tạo gói sản phẩm (gồm 2 sản phẩm), khi bán hàng chỉ cần chọn gói sản phẩm là được.

Quy trình sử dụng gói sản phẩm:

 • Tạo mới gói sản phẩm

 • Add nhanh gói sản phẩm

 • Bán gói sản phẩm

 • Bung gói sản phẩm

  Tạo mới gói sản phẩm tại đây:

 • Bản chất là lấy các sản phẩm đã có tồn tại 1 cửa hàng, ghép vào thành 1 gói sản phẩm.

 • Ví dụ: Tại Cửa hàng 1 có:

  • Áo ngắn 003: tồn 44 chiếc

  • Quần ngắn 003: tồn 8 chiếc

 • Tạo 5 gói sản phẩm có tên là Quần Áo ngắn 003, mỗi gói có 1 quần ngắn 003 và 1 áo ngắn 003.

  • Giá nhập gói: 150.000 đ

  • Giá bán gói: 250.000 đ

=> Khi đó hệ thống sẽ:

 • Tạo phiếu Xuất [khác] gồm 5 Áo ngắn và 5 Quần ngắn 003

 • Tạo phiếu Nhập [Nhà cung cấp] 5 gói sản phẩm Quần Áo ngắn 003, với giá nhập là tổng giá vốn của các sản phẩm trong gói (170.000 đ)

Thêm nhanh gói sản phẩm tại đây:

 • Bản chất là thêm số lượng cho các gói sản phẩm đã có, bằng cách ghép sản phẩm đang có tại cửa hàng, không nhập thêm sản phẩm.

 • Tương tự như Tạo gói sản phẩm, nhưng ở đây bạn không tạo gói mới mà chỉ thêm số lượng cho gói đã có trên hệ thống

 • Ví dụ: Add nhanh 3 gói sản phẩm Quần Áo ngắn 003, khi đó hệ thống cũng sẽ tạo phiếu Xuất [Khác] để trừ tồn 3 Áo ngắn và 3 Quần ngắn 003; đồng thời tạo phiếu Nhập [Nhà cung cấp] 3 gói sản phẩm Quần Áo ngắn 003, với giá nhập là tổng giá vốn của các sản phẩm trong gói (170.000 đ)

Nhập [Nhà cung cấp] gói sản phẩm

Hệ thống sẽ lấy theo giá nhập của gói sản phẩm mà bạn khai báo khi tạo gói (trong ví dụ trên, giá nhập gói sản phẩm Quần Áo ngắn 003 là 150.000 đ)

Bán gói sản phẩm

Hệ thống sẽ tạo phiếu Xuất bán và trừ tồn gói sản phẩm, không liên quan gì đến các sản phẩm trong gói nữa

Bung gói sản phẩm

Tại Kho hàng > Gói sản phẩm > Bung gói sản phẩm, hoặc truy cập nhanh tại đây Ngược lại với tạo gói sản phẩm. Hệ thống tạo phiếu Xuất [Khác] gói sản phẩm và Nhập [Khác] các sản phẩm trong gói

*NOTE:

Gói sản phẩm chỉ áp dụng cho loại sản phẩm: thường, cân đo, nhiều đơn vị tính( chỉ áp dụng cho đơn vị tính nhỏ nhất)*

Câu hỏi thường gặp

Gói sản phẩm có làm phiếu bù trừ được không ?

 • Có làm bù trừ được. Nhưng để tránh sai tồn thì nên bung gói sản phẩm về sản phẩm thành phần rồi mới kiểm kho theo thành phần, kiểm kho xong lại add nhanh về gói.

Điểm khác nhau giữa Gói sản phẩmSản phẩm combo là gì ?

 • Khi tạo gói sản phẩm sẽ trừ tồn của sản phẩm con để tạo gói, giống như 1 sản phẩm mới tồn kho riêng, khi bán hết gói thì phải tạo thêm.

 • Khi tạo combo thì không trừ tồn của sản phẩm con, tồn của combo sẽ tính theo sản phẩm con có tồn nhỏ nhất, khi bán hết sản phẩm con thì combo mới hết.

Khi mua gói sản phẩm thì sản phẩm lẻ trong gói có tự động trừ tồn và cập nhật lên sàn không ?

 • Không có tự động cập nhật tồn và cập nhật lên sàn. Vì tồn của sản phẩm lẻ bị thay đổi ngay tại thời điểm tăng tồn của gói sản phẩm, chứ không đợi đến lúc bán.