Dự báo nhập hàng

Dự báo nhập hàng

Đến đợt nhập hàng mới, bạn muốn tính toán xem nên nhập sản phẩm với số lượng bao nhiêu cho hợp lý, để kịp thời dự trữ số lượng hàng tồn, tránh tình trạng hết hàng. Nếu tính toán bằng tay hay Excel sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi sử dụng tính năng Dự báo nhập hàng thì chỉ cần nhập thông tin là đã có một bảng dự báo chính xác.

Tính năng này dựa trên tổng số lượng bán gần nhất, phù hợp với các sản phẩm bán liên tục trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, tính năng này chỉ là dựa trên các công thức cho trước nhằm gợi ý cho bạn định hướng cho doanh nghiệp chứ không mang tính chất cố định, ép buộc và hoàn toàn chính xác.

Quy trình thao tác trong module dự báo nhập hàng

Bước 1: Chọn mục dự báo nhập hàng

Để dự báo số lượng sản phẩm cần nhập, bạn truy cập lần tại đây hoặc thực hiện theo các bước sau:

  • Đầu tiên: Vào mục:

  • Sau đó: Chọn mục:

Bước 2: Nhập thông tin vào các trường cần thiết

Bao gồm:

  • Doanh Nghiệp: Chọn tên Doanh Nghiệp

  • Cửa hàng cần dự báo: chọn kho/cửa hàng cần tính toán số lượng sản phẩm nhập thêm

  • Danh mục: bạn lựa chọn danh mục sản phẩm cần dự báo số lượng nhập thêm

  • Số ngày để tính lượng bán TB/ngày: doanh nghiệp lựa chọn số ngày (trở về trước) để tính lượng bán trung bình/ngày, hoặc chọn một khoảng thời gian cụ thể (từ ngày X đến ngày Y).

  • Nhập hàng bán trong mấy ngày: bạn nhập số ngày bán hàng dự tính sắp tới (thường là khoảng cách số ngày giữa 2 lần nhập hàng)

  • Tồn tối thiểu của mỗi sản phẩm: nhập số tồn tối thiểu của sản phẩm mà bạn mong muốn.

  • Tên sản phẩm: nếu không muốn dự báo theo danh mục sản phẩm, bạn có thể nhập tên chính xác của 1 sản phẩm cụ thể hoặc một vài chữ cái trong tên sản phẩm.

Bước 3: Tính số lượng cần nhập

Sau khi điền xong các trường thông tin cần thiết ở bước 2, bạn nhấn chọn nút để phần mềm chạy tính số lượng cần nhập theo công thức.

Công thức tính chính trong phần mềm như sau:

Giao diện sau khi nhập đầy đủ thông tin ở bước 2 và bấm tính số lượng hiển thị tương tự như dưới đây:

Sau khi hệ thống tính được số lượng sản phẩm doanh nghiệp cần nhập thêm, bạn có thể nhấn chọn nút Thao tác để xuất Excel danh sách này để đề xuất nhập bổ sung, tránh tình trạng hết hàng.