Bán chéo doanh nghiệp

Tính năng xuất bán doanh nghiệp được dùng trong tình huống công ty bạn có nhiều đại lý cũng đang dùng phần mềm Nhanh.vn.

Tính năng này, bạn có thể:

 • Sản phẩm: Quản lý sản phẩm độc lập giữa tổng công ty và đại lý, nhưng có thể sao chép sản phẩm từ doanh nghiệp A (tổng công ty) sang doanh nghiệp B (đại lý)

 • Đại lý trả hàng cho Tổng công ty

 • Phân quyền cho doanh nghiệp B (đại lý) nhìn thấy tồn kho các sản phẩm của doanh nghiệp A (tổng công ty) để chủ động gọi hàng

 • Điều chỉnh giá bán cho đại lý, điều chỉnh giá nhập cho đại lý tăng theo theo giá nhập của tổng công ty

 • Hỗ trợ công nợ giữa tổng công ty và đại lý

 • Website của tổng công ty hỗ trợ show số tồn của từng đại lý => khách hàng có thể tới cửa hàng gần nhất để mua hàng

Cụ thể:

Tổng công ty bán hàng cho đại lý (sao chép sản phẩm từ doanh nghiệp A (tổng công ty) sang doanh nghiệp B (đại lý))

 • Bước 1: Bạn thông báo với Nhanh.vn để gắn 2 doanh nghiệp làm đối tác của nhau

 • Bươc 2: Bạn truy cập theo Bán hàng / Lập hóa đơn / Bán cho doanh nghiệp khác hoặc truy cập tại đây.

 • Có 2 cách thêm hóa đơn bán hàng doanh nghiệp: Thêm bằng tay và Import file Excel.

Thêm hóa đơn bằng tay

Tình huống:

 • Tổng công ty bán 2 chiếc Áo bảy màu cho đại lý, đại lý nhập với giá 200.000 đ/chiếc và bán với giá 350.000 đ/chiếc. Hóa đơn xuất bán này được chiết khấu 10%, còn 360.000 đ.

 • Ở dòng giá nhập bên mua lấy theo:

 • Có thể để giá nhập cho doanh nghiệp mua bằng với Giá vốn, giá bán, giá buôn, giá nhập

 • Hẹn thanh toán:

 • Nếu như doanh nghiệp có hẹn ngày thanh toán thì xem ở Công nợ để xem những khách hàng / nhà cung cấp nào chưa thanh toán, chậm thanh toán.

 • Hệ thống sẽ tạo ra ở tổng công ty phiếu Xuất bán buôn (*)

 • Đồng thời tạo ra ở đại lý / doanh nghiệp phiếu XNK nháp như sau:

 • Nhấn xác nhận phiếu Nháp để hệ thống ghi nhận hàng từ doanh nghiệp khác vào doanh nghiệp của mình

 • Lưu ý:

 • Cần điền tiền thanh toán để ghi nhận tiền cho báo cáo.

 • Chọn nhà Cung cấp

 • Sau khi xác nhận phiếu Nháp, hệ thống sẽ tạo ở đại lý phiếu nhập nhà cung cấp

 • Khi đó Danh sách sản phẩm của đại lý / Doanh nghiệp sẽ có thêm sản phẩm Áo bảy màu, với số tồn là 2

 • Lưu ý

 • Giá vốn sản phẩm của bên mua sẽ tính bằng với giá bán sản phẩm của bên bán

 • A là bên bán, B là bên mua thì giá vốn sản phẩm bên B sẽ = giá bán bên A.

Import xuất bán bằng file Excel

Bạn chuyển sang tab Import Xuất bán để thao tác

Tình huống:

 • Tổng công ty bán 5 chiếc Áo cờ cho đại lý, đại lý nhập với giá 100.000 đ/chiếc và bán với giá 300.000 đ/chiếc

Mẫu file import: Excel2003 / Excel 2007 trở lên

File import không quá 200 dòng hoặc dung lượng vượt quá 30MB.

 • Tổng công ty tải file mẫu import về và nhập các thông tin cần thiết: Tên sản phẩm, Số lượng, giá nhập / bán mới

Trở lại giao diện import, nhập các thông tin cần thiết và tải file Excel lên. Sau đó nhấn Lưu để hoàn tất.

 • Lưu ý phần khoanh đỏ: Phần này chỉ có tác dụng khi dùng import sản phẩm để bán giữa hai doanh nghiệp và trong file import không điền giá nhập mới, giá bán mới. Hệ thống sẽ tính giá nhập mới, giá bán mới của tất cả các sản phẩm trong file import dựa trên giá trị mà bạn điền vào phần khoanh đỏ.

 • Bạn cũng có thể chọn giá nhập bên mua lấy theo: giá nhập, giá bán, giá buôn, giá vốn.

 • Sau khi lưu, hệ thống sẽ tạo ra ở tổng công ty phiếu Xuất bán buôn (*)