Thêm biên bản bàn giao vận đơn trên sàn

Thêm biên bản bàn giao vận đơn giúp bạn thực hiện nghiệp vụ thêm biên bản bàn giao đơn hàng cho hãng vận chuyển.

Sau khi doanh nghiệp gửi đơn qua bên hãng vận chuyển, nhân viên hãng vận chuyển sẽ qua trực tiếp kho / cửa hàng bàn giao đơn hàng để tiếp nhận đơn hàng. Hai bên cần tiến hành xác lập biên bản bàn giao để xác thực quá trình bàn giao.

Để làm việc tại đây, bạn truy cập vào Đơn hàng / Biên bản bàn giao, sau đó click vào nút thêm mới hoặc truy cập tại đây

Quy trình lập biên bản bàn giao

Bước 1: Truy cập vào Thêm biên bản bàn giao vận đơn

Bước 2: Nhập liệu thông tin

Điền đầy đủ thông tin vào các trường đánh dấu (*)

Trong đó:

  • Cửa hàng: Chọn kho/cửa hàng xuất hàng cho hãng vận chuyển

  • Hãng vận chuyển: Chọn hãng vận chuyển đã bắn (gửi) vận đơn sang.

  • Loại: Chọn loại Gửi hàng

  • Biên bản sàn: dành cho biên bản sử dụng cho sàn TMĐT. Không bắt buộc chọn

  • ID đơn đặt hàng: Nhập ID đơn hàng đã bắn sang hãng vận chuyển.

  • Mô tả: Hiển thị thông tin ghi chú thêm về đơn hàng hay thời gian giao hàng.

Bước 3: Lưu biên bản bàn giao vận đơn

Doanh nghiệp có thể in biên bản bàn giao với 2 tùy chọn là In biên bản đầy đủ và In biên bản rút gọn. Đồng thời với bước in, hệ thống sẽ lưu biên bản bàn giao hàng hóa vào Danh sách biên bản bàn giao vận đơn tại đây.

Bước 4: Gửi và in biên bản bàn giao vận đơn.

Doanh nghiệp click vào nút để xác nhận gửi vận đơn qua hãng vận chuyển lần nữa, sau đó ấn nút in biên bản. Hai bên cùng ký xác nhận bàn giao vận đơn hàng hóa.

Lưu ý:

  • Tất cả các đơn hàng đã bắn sang hãng vận chuyển không được quyền sửa hoặc xóa cho đến khi hãng vận chuyển cập nhật trạng thái.

  • Trong trường hợp muốn thay đổi vận đơn cần tạo đơn mới lại để gửi hãng vận chuyển và hủy đơn cũ bị lỗi.

  • Đối với những đơn hàng sai kho, hoặc khác hãng vận chuyển, hệ thống sẽ chặn và hiển thị thông báo chi tiết cho người dùng.