In phiếu gửi hàng loạt trên sàn

Sàn Thương mại Điện tử nào kết nối với Nhanh.vn hỗ trợ in Phiếu gửi hàng loạt?

  • Tiki, Sendo chưa hỗ trợ in phiếu gửi hàng loạt.

  • Shopee hỗ trợ in hàng loạt, Lazada hỗ trợ in PHIẾU GỬI và HOÁ ĐƠN của đơn hàng.

Làm thế nào để in Phiếu gửi của sàn TMĐT trên Nhanh.vn?

Các bước cài đặt đồng bộ ban đầu.

Để sử dụng được tính năng in phiếu gửi hàng loạt, anh/chị cần cài đặt kết nối ban đầu, đăng nhập vào tài khoản quản trị người bán trên sàn TMĐT thông qua Nhanh.vn, để cấp quyền ứng dụng cho phép Nhanh.vn làm việc với dữ liệu của anh chị trên sàn TMĐT.

Cài đặt đồng bộ ban đầu, anh/chị vui lòng theo dõi tại đây

Ghép nối sản phẩm trên sàn TMĐT với sản phẩm cần quản lý trong Nhanh.vn

Sau bước cài đặt đồng bộ ban đầu, anh/chị cần chắc chắc rằng sản phẩm trên gian hàng TMĐT có sự liên kết với các sản phẩm đã có trên Nhanh.vn của mình.

Đây là điều kiện phải có để tồn kho sản phẩm trên gian hàng TMĐT của anh chị có thể cập nhật được theo tồn kho trên Nhanh, và đơn hàng lấy về từ gian hàng, có thể được tạm giữ đúng theo sản phẩm trên Nhanh.

Đồng bộ đơn hàng và in phiếu gửi.

Sau khi hoàn tất 2 bước trên và lấy được đơn hàng từ gian hàng TMĐT Lazada của mình về Nhanh.vn, anh chị có thể in phiếu gửi và hoá đơn hàng loạt theo 1 trong 2 cách sau đây:

Cách 1: In phiếu gửi hàng loạt bằng cách chọn nhiều đơn hàng từ danh sách đơn hàng Lazada.

Anh/chị truy cập theo đường dẫn sau để vào danh sách đơn hàng Lazada:

Đơn hàng > sàn TMĐT > Lazada

Tích chọn vào đơn hàng cần in > Bấm nút “Thao tác” > Lựa chọn 1 trong 3 hình thức in

Sau đó phần mềm sẽ tải bản in từ Lazada về như sau:

Lấy xong bản in, anh chị bấm nút “In phiếu gửi” và làm tiếp các thao tác trên màn hình in của trình duyệt web để in ra.

Cách 2: Nếu các đơn hàng cho vào Biên bản bàn giao trước khi in, anh/chị có thể bấm lọc nâng cao, điền ID biên bản vào để lọc

Toàn bộ đơn trong Biên bản sẽ lọc riêng ra, anh/chị bấm chọn tất cả rồi thao tác như Cách 1.