Kế toán

Giới thiệu

Đồng bộ các sàn Thương mại điện tử

Nhanh.vn có thể giúp bạn đồng bộ cùng lúc nhiều gian hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử

  • Đồng bộ thông tin sản phẩm, copy sản phẩm qua lại giữa các gian hàng.

  • Đồng bộ tồn kho: Ngay khi số tồn thay đổi, Nhanh.vn sẽ đồng bộ cùng lúc lên tất cả các gian hàng.

  • Đồng bộ đơn hàng từ các sàn về Nhanh.vn để xử lý: In phiếu gửi, đóng gói, báo sàn đã chuẩn bị xong hàng, theo dõi lịch trình, đối soát thanh toán, kiểm soát hàng hoàn.

So sánh việc đồng bộ giữa các sàn

So sánh giữa các sàn TMĐT

Video hướng dẫn kết nối giữa phần mềm và sàn Thương mại điện tử

Video hướng dẫn xử lý tồn kho sản phẩm combo - đối soát - khách hàng sàn Thương mại điện tử