Nguyên nhân khách hủy

Khách hủy

Sau khi thực hiện xác nhận đơn hàng với khách, nếu khách hàng không đồng ý mua hàng nữa thì sẽ chuyển đơn sang trạng thái "Khách hủy", thường do những nguyên nhân sau:

 • Đặt nhầm sản phẩm: Khách hàng đặt mua nhầm sản phẩm. Khách hàng muốn hủy bỏ đơn hàng để đặt lại.

 • Phí vận chuyển cao: Khách hàng không muốn đặt mua sản phẩm với mức phí mà doanh nghiệp báo.

 • Không muốn chuyển khoản: Khách hàng không muốn chuyển khoản thanh toán trước đơn hàng cho bạn khách hàng sợ rủi ro cao.

 • Đơn trùng: Khách hàng đặt hàng 02 lần/ đơn hàng. Nhân viên chăm sóc cần hủy bớt 01 đơn trùng.

 • Không gọi được cho khách: Khách hàng gọi nhiều lần nhưng không nghe máy, không thể xác nhận được thông tin của đơn hàng.

 • Đã mua tại quầy: Khách hàng đã đặt hàng online, tuy nhiên lại đến cửa hàng mua hàng. Nhân viên chăm sóc cần hủy bỏ đơn hàng đã được đặt trước đó.

 • Khách không muốn mua nữa: Khách hàng không muốn đặt mua đơn hàng đó nữa.

 • Lý do khác: Những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác ngoài những nguyên nhân trên.

--> Khi đó đơn hàng sẽ ở trạng thái Khách hủy

Hệ thống hủy

 • Đơn trùng: Khách hàng đặt hàng 02 lần/ đơn hàng. Nhân viên chăm sóc cần hủy bớt 01 đơn trùng.

 • Không gọi được khách: Sau thời gian chờ tối đa, nhân viên chăm sóc ghi chú không xác nhận đơn hàng được với khách hàng, hệ thống tự động hủy bỏ đơn hàng.

 • Hết hàng: Hệ thống tự động hủy bỏ đơn hàng khi sản phẩm trong đơn hàng hết hàng tồn kho.

 • Không liên hệ được với gian hàng: Không liên hệ được với kho hàng để xác nhận đơn hàng

 • Gian hàng không bán hàng online/ bán lẻ/ ngoại tỉnh: Cửa hàng không bán hàng online, bán lẻ, các đơn ngoại tỉnh.

 • Gian hàng không bàn giao hàng cho hãng vận chuyển: Cửa hàng không bàn giao hàng cho HVC, HVC không thể sang lấy hàng được.

 • Hãng vận chuyển đến lấy hàng muộn: Hãng vận chuyển đến lấy hàng muộn so với thời gian quy định.

 • Sai địa chỉ kho lấy hàng: Bạn cài đặt sai địa chỉ kho để hãng vận chuyển đến lấy hàng.

 • Tự vận chuyển: Bạn muốn đổi đơn sang trạng thái tự vận chuyển.

 • Lý do khác: Những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác ngoài những nguyên nhân trên.

--> Khi đó đơn hàng sẽ ở trạng thái Hệ thống hủy

Hãng vẫn chuyển hủy

Hãng vận chuyển không giao được đơn hàng cho khách hàng, hãng vận chuyển gửi trả đơn hàng về doanh nghiệp. Bạn cần xác nhận động thời hủy bỏ đơn hàng.

--> Khi đó đơn hàng sẽ ở trạng thái Hãng vận chuyển hủy