Cài đặt chung

 1. Đăng nhập và cài đặt ban đầu

 2. Quản lý comment, inbox

 3. Xử lý đơn hàng

Bước 1: Đăng nhập và cài đặt ban đầu

Đăng nhập:

 • Truy cập vào link sau: https://vpage.nhanh.vn/, bấm nút Đăng nhập

 • Click đồng ý các quyền cần thiết để có thể sử dụng được Vpage

 • Thao tác tích chọn ==>

Cài đặt ban đầu:

Tại trang quản trị Vpage, người dùng truy cập lần lượt vào Khác / Cài đặt, hoặc Tại đây

 • Để bật/tắt âm thanh thông báo, hiển thị hội thoại người dùng vào Cài đặt chung

 • Quản lý hạn sử dụng: Chỉ quyền quản trị viên (Fanpage Admin) được sử dụng tính năng này, các quyền biên tập viên không được sử dụng.

 • Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ shop có thể gửi tin nhắn qua tin nhắn và bình luận hoặc hỗ trợ chỉ gửi tin nhắn inbox cho khách hàng đó khi vừa tạo đơn, gửi đơn hoặc đơn đã thành công theo nội dung cài đặt sẵn

Ngoài ra vpage mới cập nhập thêm tính năng gửi tin nhắn khi đơn hàng bị giao Thất bại: Khi đơn gửi vận chuyển và hãng cập nhật trạng thái đơn hàng sang trạng thái giao Thất bại, bạn có thể cài đặt để gửi tin nhắn cho khách hàng nhắc khách chú ý cuộc gọi của bưu tá, giúp tăng tỉ lệ giao hàng thành công.

 • Để ẩn bình luận của khách, hiện bình luận seeding, người dùng vào Cài đặt Bình luận

  Hệ thống sẽ cho phép shop có thể cài đặt tự động gửi trả lời bình luận đến bằng một tin nhắn riêng

 • Để thêm/sửa/xóa nhãn hội thoại, người dùng vào Cài đặt nhãn hội thoại

 • Để thêm/sửa/xóa tin nhắn nhanh, người dùng vào Cài đặt nhãn tin nhắn nhanh. Áp dụng tương tự với việc thêm/sửa/xóa nhãn hội thoại và có thể copy sang fanpage khác và sửa thứ tự sắp xếp của các câu khi hiển thị tin nhắn

 • Để sử dụng Vpage trên điện thoại, người dùng tải app Vpage trên IOS/ Android và bấm nút Ứng dụng Mobile, gạt Nhận thông báo khi có hội thoại mới