Video HDSD phần mềm

Cài đặt

Sản phẩm

STT

Video hướng dẫn

1

Thêm danh mục sản phẩm : thêm trực tiếp trên phần mềm.

2

Thêm danh mục sản phẩm nhập từ excel: sử dụng file excel.

3

Thêm thuộc tính sản phẩm : thuộc tính size, số, màu sắc, hoặc thuộc tính tuỳ biến theo doanh nghiệp.

4

Thêm mới sản phẩm: thêm mới trực tiếp trên phần mềm.

5

Thêm mới sản phẩm nhập từ excel: sử dụng file excel.

6

In mã vạch sản phẩm: có thể in ở danh sách sản phẩm / phiếu XNK.

7

Quản lý sản phẩm theo thương hiệu

8

Trạng thái sản phẩm-đơn hàng

9

Sản phẩm tồn kho

10

Cài đặt đồng bộ sàn TMĐT(video thao tác với sàn Shopee, các sàn khác logic tương tự)

11

Xử lý sản phẩm combo trên sàn TMĐT - Nhanh.vn(video thao tác với sàn Shopee, các sàn khác logic tương tự)

Kho hàng

STT

Video hướng dẫn

1

Xuất nhập kho: thao tác xuất nhập hàng hoá trên phần mềm.

2

Lịch sử xuất nhập kho

3

Vị trí sản phẩm trong kho

4

Chuyển kho

5

Phiếu nháp

6

Dự báo nhập hàng

7

Quản lý vị trí sản phẩm trong kho hàng(video thực tế)

8

Quy trình xử lý đơn hàng online(video thực tế)

9

Quy trình kiểm kho mẫu(video thực tế)

10

Tối ưu nhân sự kho bằng bí quyết này(video thực tế)

11

Đóng gói hàng hóa nhanh chóng, ưu việt(video thực tế)

Bán hàng

STT

Video hướng dẫn

1

Tạo hoá đơn bán lẻ

2

Tạo hoá đơn bán buôn

3

Tìm hoá đơn: Áp dụng cho cả hoá đơn bán lẻ và bán buôn.

3

Bán hàng theo ri: hỗ trợ bán hàng theo tập hợp tất cả các kích thước, màu sắc của một mẫu sản phẩm.

4

Trả hàng bán hàng

Đơn hàng

STT

Video hướng dẫn

1

Thêm mới đơn hàng: trực tiếp trên phầm mềm

2

Nhập đơn hàng từ excel

3

Xử lý đơn hàng trên Nhanh

4

Xác nhận và đóng gói đơn hàng

5

Đơn hàng có sản phẩm hết hàng

6

Trả hàng đơn hàng

7

Cách sử dụng biên bản bàn giao vận đơn(video thực tế)

8

Bí kíp đóng hàng tuyệt đỉnh, "không trượt mã nào"(video thực tế)

9

Đơn hàng đặt trước: áp dụng khi khách đặt nhưng bạn chưa có hàng để gửi cho khách.

Khách hàng

Website

Vpage - phần mềm quản lý fanpage Facebook

STT

Video hướng dẫn

1

Cách sử dụng phần mềm quản lý fanpage Vpage: Các thao tác với các chức năng cơ bản cho người mới sử dụng phần mềm

2

Tạo đơn trên Vpage: khi có sử dụng kết hợp với phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn