Sản phẩm theo lô

Bán sản phẩm theo lô

 • Quản lý hàng hóa theo lô là cách theo dõi hàng hóa theo lô sản xuất của nó, đảm bảo hạn sử dụng của các lô hàng. Điều này sẽ giúp chủ cửa hàng xác định cần bán lô hàng nào trước.

 • Đối với các mặt hàng như mỹ phẩm, dược phẩm hay thời trang, theo dõi và kiểm soát quản lý hàng hóa theo lô và hạn sử dụng là một điều rất quan trọng.

Ảnh

Bán hàng sản phẩm theo lô trên Nhanh.vn

Khi tạo sản phẩm, bạn chọn Loại sản phẩm là "Sản phẩm bán theo Lô"

Lưu ý quan trọng: Không đổi sản phẩm thường sang sản phẩm bán theo lô, vì sẽ dẫn đến lệch tồn.

Bật các cài đặt liên quan tại Cài đặt / Bán hàng và XNK

 • Bật chức năng Bán hàng theo lô sản xuất

Tham khảo Phương pháp tính giá vốn đích danh tại [đây]

Tạo lô sản phẩm

Bạn có thể tạo lô sản phẩm tại menu Sản phẩm / Lô sản phẩm. Có 2 cách là tạo mới từng lô hoặc import lô sản phẩm bằng file Excel

 • Cách 1: Tạo mới từng lô trực tiếp trên phần mềm

  Vào Module Sản phẩm / Lô sản phẩm / Thêm mới / Thêm lô sản phẩm, hoặc truy cập tại đây:

Ảnh

Bạn cũng có thể tạo nhanh lô sản phẩm khi nhập nhà cung cấp, nếu sản phẩm là loại sản phẩm theo lô Ảnh

 • Cách 2: Import thêm lô sản phẩm từ excel

  • Bước 1: Truy cập vào Module Sản phẩm / Lô sản phẩm / Thêm mới / Import lô sản phẩm từ file excel, hoặc truy cập tại đây

  • Bước 2: Tải file mẫu và khai báo các thông tin về lô sản phẩm, sau đó lưu file lại.

Ảnh

 • Bước 3: Chọn file và upload lên phần mềm, theo dõi tiến độ import đến khi hoàn thành 100%

  Bán sản phẩm theo lô

  Khi bán loại sản phẩm theo lô, phần mềm sẽ ưu tiên lấy ra sản phẩm trong lô hàng cũ hơn (dựa trên ngày sản xuất của lô hàng) để bán sản phẩm cũ trước. Bạn cũng có thể thay đổi bằng cách chọn lô khác nếu muốn

Ảnh

Khi tạo phiếu chuyển kho hoặc phiếu xuất bán doanh nghiệp cũng tương tự như vậy.

Tồn kho sản phẩm theo lô

Khi vào chi tiết sản phẩm, bạn có thể xem sản sản phẩm đó đang thuộc những lô hàng nào và số lượng sản phẩm từng lô là bao nhiêu

Ảnh

Trong danh sách sản phẩm xuất nhập kho có thêm cột Lô hàng để bạn biết sản phẩm xuất/nhập thuộc lô hàng nào.

Ảnh

Câu hỏi thường gặp

1. Mình muốn quản lý sản phẩm theo lô và date thì làm như thế nào ?

 • Bật cài đặt bán hàng theo lô : Cài đặt > Bán hàng và XNK

 • Sau đó vào sản phẩm > Tạo sản phẩm theo lô. Nhập hàng, bán hàng theo lô sản phẩm.

2. Đối với sản phẩm theo lô, nhanh tính giá vốn như nào ?

 • Tính giá vốn đích danh theo lô sản phẩm đó.

3. Tại sao không được phép sửa sản phẩm thường sang sản phẩm bán theo lô ?

 • Nếu sửa sản phẩm thường sang sản phẩm lô sẽ không biết đó là sản phẩm thuộc lô nào, đồng thời tránh trường hợp DN đổi ngược lại sẽ làm sai lệch số tồn của sản phẩm.