Tạo thuộc tính cho sản phẩm

Tạo thuộc tính cho sản phẩm

Thuộc tính là những thông tin mô tả rõ hơn các đặc điểm của sản phẩm, chẳng hạn với quần áo thì có các thuộc tính kích thước, màu sắc; với điện thoại thì có thuộc tính dung lượng bộ nhớ, màu, đời máy... Thông thường sau khi chọn sản phẩm, khách hàng sẽ lựa chọn thêm các thuộc tính của sản phẩm đó để mua được món hàng đúng ý nhất.

Giá trị của thuộc tính, ví dụ : thuộc tính kích thước có các giá trị S,M,L ; thuộc tính màu sắc có các giá trị Đen, Vàng, Đỏ

Tình huống.

Nếu bạn bán cả quần áo và điện thoại, cần có các thuộc tính như sau:

Cách tạo thuộc tính.

Bước 1. Thêm mới thuộc tính tại: https://nhanh.vn/product/variant/index?tab=add (Truy cập lần lượt vào Sản phẩm / Danh sách thuộc tính / Thêm mới / Thêm thuộc tính)

Bước 2. Thêm giá trị cho thuộc tính bằng cách click vào icon "+" hoặc số tại cột giá trị thuộc tính, khi thêm giá trị thuộc tính hai trường bắt buộc điền mới hiển thị là tên giá trị và mã của giá trị đó.

 • Để thêm nhiều giá trị thuộc tính cùng lúc có thể dùng tính năng import:

Video Hướng dẫn tạo thuộc tính cho sản phẩm

Tạo sản phẩm có thuộc tính.

Khi thêm mới sản phẩm, bạn chọn các thuộc tính cần chia. Hệ thống sẽ tự động tổ hợp và tạo ra các sản phẩm tương ứng. Bạn có thể bỏ đi những cặp thuộc tính không mong muốn. Hệ thống sẽ chỉ tạo ra các cặp sản phẩm tại cột "Tổ hợp".

Sản phẩm có size số, màu sắc

Hiển thị thuộc tính sản phẩm trên Website.

Nếu doanh nghiệp sử dụng website của Nhanh.vn, muốn hiển thị thuộc tính sản phẩm (màu sắc, size số) lên website, bạn làm như sau:

 • Tên thuộc tính kích thước: Để tên là "Kích thước" hoặc "Size" hoặc "Size số" hoặc "Cỡ"

 • Tên thuộc tính màu sắc: Để tên là "Màu" hoặc "Màu sắc"

 • Giá trị thuộc tính màu sắc: Điền mã màu tương ứng của màu muốn hiển thị. Xem mã màu tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Có cách nào thêm 1 loạt mã vạch cho sản phẩm không?

 • Để cập nhật mã vạch cho sản phẩm thì anh / chị sẽ tải file Import cập nhật sản phẩm ở Thêm mới -> Nhập từ Excel sau đó tích vào ô cập nhật thông tin.

  Sau đó ta thao tác nhập tên sản phẩm cần thêm mã vạch và nhập mã vạch vào cho sản phẩm đó. Cuối cùng là import

 • Mình muốn tự động sinh mã vạch khi tạo sản phẩm trên nhanh thì vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Tự động sinh mã vạch khi thêm sản phẩm mới."

2. Chia thuộc tính cho sản phẩm không báo lỗi gì nhưng hệ thống vẫn không sinh ra sản phẩm có thuộc tính mới chia đó?

 • Thường thì tình trạng này là do bạn để mã thuộc tính với mã sản phẩm trùng nhau

3. Tại sao khi thêm thuộc tính không thêm được mã thuộc tính ?

 • Chỉ có loại thuộc tính "Kích thước" và "Màu sắc" sẽ có mã thuộc tính tự tạo khi thêm thuộc tính, các loại thuộc tính khác không hỗ trợ thêm mã

4. Tại sao có thuộc tính mà khi tạo sản phẩm lại không tạo được sản phẩm có thuộc tính?

 • Kiểm tra lại kiểu dữ liệu thuộc tính xem đã chọn kiểu "Select" chưa.