Khiếu nại đơn hàng

Khi đơn hàng phát sinh các vấn đề như:

  • Bưu tá chậm đến lấy hàng

  • Muốn thay đổi thông tin đơn hàng, đổi tiền thu hộ (COD)

  • Báo lưu đơn hàng tại kho, báo phát lại, báo hoàn hàng, báo hủy đơn hàng

  • Yêu cầu cập nhật trạng thái đơn hàng....

Thì bạn dùng tính năng Khiếu nại để báo Nhanh.vn xử lý các vấn đề này.

Cách khiếu nại đơn hàng

Cách 1: Tại Danh sách đơn hàng, tìm đến đơn hàng cần khiếu nại.

Nhấp chuột vào chọn Khiếu nại (Lưu ý chỉ những đơn hàng đã gửi qua hãng vận chuyển mới tạo được khiếu nại)

Người dùng chọn lý do khiếu nại từ khách hàng từ danh sách sau:

Nhập nội dung khiếu nại vào trường Khiếu nại

Sau khi nhập liệu xong, bấm nút Thêm để lưu lại khiếu nại hoặc Hủy để hủy bỏ thêm khiếu nại.

Khiếu nại vừa được thêm có dạng như sau:

Cách 2: Trong chi tiết đơn hàng tìm đến mục khiếu nại, người dùng bấm nút vào nút để hiện ra bảng thêm khiếu nại:

Chọn lý do và nhập nội dung tương tự như cách 1

Cách 3: Ngoài ra, để thêm nhiều khiếu nại cùng lúc doanh nghiệp có thể dùng Import Khiếu nại bằng Excel Tại danh sách đơn hàng/ Khiếu nại/ Thêm mới/ Import khiếu nại từ excel

Hoặc tại đây.

  • Cột Khiếu nại doanh nghiệp điền lý do khiếu nại theo các lý do có sẵn trên hệ thống

Theo dõi quá trình xử lý khiếu nại

Tại danh sách đơn hàng, bạn chuyển sang tab Khiếu nại hoặc truy cập tại đây để xem các khiếu nại đã tạo đã được xử lý hay chưa, nội dung trả lời khiếu nại là gì.

Câu hỏi thường gặp

1. Sau khi lên đơn hàng xong và đã gửi hãng vận chuyển thì có cách nào hủy đơn hay không?

  • Bạn có thể huỷ đơn bằng cách vào khiếu nại báo huỷ đơn, hoặc báo lại đội vận chuyển nhanh qua hotline 19002812 nhánh 0.

2. Tích nhầm trạng thái đơn hàng, có thể xoá đơn đó đi được không?

  • Bấm khiếu nại -> huỷ đơn -> chờ hãng vận chuyển huỷ.