Thương hiệu

Quản lý sản phẩm theo thương hiệu

Hai sản phẩm có thể khác danh mục nhưng lại cùng 1 thương hiệu.

Ví dụ:

 • Sản phẩm Giày Adidas 001 nằm trong danh mục Giày nam.

 • Sản phẩm Áo Adidas đỏ 003 nằm trong danh mục Áo Thể thao nam.

 • Nhưng cả 2 sản phẩm Giày Adidas 001 và Áo Adidas đỏ 003 cùng thuộc thương hiệu Adidas.

Quản lý sản phẩm theo thương hiệu giúp bạn theo dõi tình hình doanh thu, lợi nhuận hoặc tạo các chương trình khuyến mại riêng cho từng thương hiệu. Với doanh nghiệp sử dụng website của Nhanh.vn thì quản lý sản phẩm theo thương hiệu sẽ giúp khách hàng vào website có thể lọc sản phẩm theo thương hiệu một cách dễ dàng. Quy trình

 • Bước 1: Thêm mới thương hiệu (Thêm từng thương hiệu hoặc Import Excel nhiều thương hiệu)

 • Bước 2: Gắn thương hiệu cho sản phẩm (Bằng cách sửa từng sản phẩm hoặc import cập nhật sản phẩm)

Thêm mới thương hiệu

Thêm mới từng thương hiệu

Bạn truy cập lần lượt vào Sản phẩm / Danh sách thương hiệu / click nút Thêm mới, chọn Thêm mới, hoặc truy cập tại đây Bạn điền thông tin vào các trường cần thiết, sau đó nhấn Lưu để hoàn tất.

Một số khái niệm các trường cần lưu ý:

 • Thương hiệu cha: Cho phép chọn các thương hiệu đã có trên hệ thống để làm thương hiệu cha cho thương hiệu muốn tạo. Nếu bạn muốn tạo một thương hiệu độc lập thì không cần chọn trường này.

 • Trạng thái: Cho phép bạn chọn trạng thái cho thương hiệu: Hiện (cho phép hiển thị trên web và trên hệ thống), Ẩn (không hiển thị trên web và trên hệ thống).

 • Meta title, Meta Description, Meta Keywords: Các thẻ này liên quan đến SEO:

  • Meta Title: là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.

  • Meta description: cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm bản tóm tắt nội dung của trang đó.

  • Meta Keywords: là một thẻ được dùng để khai báo các từ khóa dùng cho bộ máy tìm kiếm.

 • Nội dung: Nhập nội dung cho thương hiệu. Nội dung này sẽ được hiển thị như một bài viết trên website.

  Import thương hiệu bằng file Excel

  Bạn truy cập lần lượt vào Sản phẩm / Thương hiệu / click Thêm mới, chọn Import Excel, hoặc truy cập tại đây

Bạn tải file Excel mẫu về, nhập thông tin vào file, sau đó import lên phần mềm Nhanh.vn.

Sau khi thêm mới, bạn vào trang Danh sách thương hiệu để kiểm tra lại:

 • Trường hợp bạn tạo Thương hiệu trước khi tạo sản phẩm, thì khi tạo sản phẩm, bạn chọn đúng thương hiệu cho sản phẩm đó, và Lưu lại.

 • Trường hợp bạn tạo Thương hiệu sau khi tạo sản phẩm, thì bạn cần cập nhật thương hiệu cho sản phẩm bằng cách:

  • Bước 1: Xuất Excel danh sách sản phẩm

  • Bước 2: Copy tên sản phẩm vào file import sản phẩm

  • Bước 3: Nhập thương hiệu cho từng sản phẩm vào cột Thương hiệu trong file import, sau đó lưu lại file

  • Bước 4: Import sản phẩm, chọn loại import là Cập nhật thông tin.

Gắn thương hiệu cho sản phẩm

Bạn có thể gắn thương hiệu cho sản phẩm bằng cách vào sửa từng sản phẩm (xem hướng dẫn tại đây) hoặc Import cập nhật sản phẩm (xem hướng dẫn tại đây).

Video hướng dẫn tạo thương hiệu cho sản phẩm: