Menu

Quản lý menu

Bạn có thể tùy biến thanh menu trên website do Nhanh.vn cung cấp.

Thêm mới menu:

Bước 1: Bạn truy cập lần lượt vào Website / Menu, sau đó chọn loại menu mà bạn muốn thêm mới

Bước 2: Bạn ấn nút " Thêm mới " , hoặc truy cập tại đây

Chú thích:

Loại menu:

 • Trang chủ, Tin tức, album, khuyến mại: Là những lựa chọn nhanh link sang các trang tương ứng

 • Danh mục sản phẩm, Danh mục tin tức, Danh mục album: Lấy ra các danh mục tương ứng

 • Đường link: Cho phép người dùng tự chỉnh sửa "tên menu, link menu" theo ý mình mong muốn

Vị trí :

 • Menu Header: Vị trí menu hiển thị ở header (menu sẽ hiển thị ở menu chính của website)

 • Menu Footer: Vị trí menu hiển thị ở footer (menu sẽ hiển thị ở phần footer của website)

 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị của menu

 • Menu cha: Lựa chọn menu cha cho menu

 • Tên Menu: Tên hiển thị menu

 • Link menu: Link khi click vào menu

 • Target: Lựa chọn ấn vào menu sẽ ở tab hiện tại của trình duyệt, hoặc mở sang 1 tab khác

 • Trạng thái: trạng thái hiển thị menu: hiển thị hoặc ẩn

Danh sách menu:

Menu sau khi được thêm mới, sẽ hiển thị tại Danh sách menu tại đây

Chú thích:

 • Ảnh: Ảnh đại diện menu, người dùng có thể click vào các icon để thêm, xóa, xem ảnh đại diện

 • Icon: Icon menu, người dùng có thể click vào các icon để thêm, xóa, xem ảnh icon

 • Thứ tự: Thứ tự hiển thị menu trên webiste, người dùng có thể click trực tiếp vào ô thứ tự để chỉnh sửa thứ tự

 • Hiển thị: Thể hiện trạng thái của từng menu. Hiển thị hay Không hiển thị.

 • Sửa: Cho phép người dùng chỉnh sửa menu

 • Xóa: Cho phép người dùng xóa menu

Câu hỏi thường gặp

1. Sản phẩm hiện ở nhiều danh mục trên website thì làm thế nào ?

 • Để sản phẩm ở danh mục 1 bạn gắn sản phẩm vào danh mục trên nhanh.vn, bạn vào Sản phẩm >> Danh mục sản phẩm để gắn

 • Để sản phẩm ở danh mục 2 bạn gắn tag cho sản phần là tên danh mục 2, bạn vào Sản phẩm >> Sản phẩm >> Sửa sản phẩm >> Website >> Tối ưu SEO >> gắn tag