Khuyến mại

Khuyến mại là gì?

 • Khuyến mại là hoạt động của người bán hàng, nhằm thúc đẩy người mua hàng tăng cường việc mua sắm, sử dụng hàng hoá, dịch vụ của người bán bằng cách dành cho người mua những lợi ích nhất định. Hiểu ngắn gọn là các hành động “Khuyến khích việc mua hàng” của người mua.

Một số hình thức Khuyến mại phổ biến:

 • Chiết khấu: giảm giá bán sản phẩm/giá trị hoá đơn theo giá trị trực tiếp hoặc theo phần trăm (%) giá bán

  VD: mua hoá đơn từ 2 sản phẩm bất kì sẽ được giảm giá 5% giá trị hoá đơn

 • Quà tặng: tặng kèm sản phẩm khi mua hàng

  VD: Mua một sản phẩm trong danh mục Áo, sẽ được khuyến mại kèm 1 lăn nách khử mùi

 • Tích điểm: Quy đổi giá trị tiền khách mua thành điểm, rồi từ điểm đó lại quy đổi ngược lại thành giá trị tiền giảm trừ cho khách mua hàng lần sau hoặc quy đổi thành sản phẩm có giá trị tương đương.

  VD: Khách hàng mua hàng với hoá đơn 1 triệu đồng, được tích 10 điểm. 10 Điểm đó có thể sử dụng để tiêu và giảm giá 10.000đ cho hoá đơn mua hàng lần sau.

 • Phiếu/Mã giảm giá: là 1 hiện vật hoặc 1 dạng mã, cho phép người sở hữu được hưởng sự giảm giá khi mua hàng, gồm 2 loại là giảm giá theo phần trăm (%) giá bán (hay còn gọi là COUPON) và giảm giá theo giá trị trực tiếp (hay còn gọi là VOUCHER). Mã giảm giá bản chất là một dạng Chiết khấu, và quản lý thêm được theo số lần sử dụng.

  VD: Nhập mã "WELCOME" để được giám giá 10% (tối đa 100.000đ) với 100 khách hàng đầu tiên mua hàng trên website acbxyz.com.vn

 • Dùng thử: cho phép khách hàng sử dụng sản phẩm miễn phí để trải nghiệm.

  Nhanh.vn hỗ trợ khách hàng đăng ký sử dụng miễn phí các dịch vụ trong vòng 14 ngày.

Khuyến mại tự động với Nhanh.vn!

Hiện tại Phần mềm Quản lý Bán hàng Đa kênh Nhanh.vn đang hỗ trợ quản lý và cài đặt một cách tự động các chương trình khuyến mại sau: