Thêm khách hàng

 • Có 3 cách để thêm mới khách hàng:

Thêm tự động

Khách hàng sẽ được tạo tự động từ các thông tin bạn nhập trên các trang:

 • Thêm hóa đơn bán lẻ

 • Thêm hóa đơn bán buôn

 • Thêm đơn hàng, nhập đơn hàng từ Excel

 • Thêm đơn từ Vpage,

 • Khách đặt hàng trên website.

 • Đồng bộ đơn hàng từ các sàn Lazada, Tiki, Shopee, Sendo

 • Đơn hàng tạo qua API

Thêm từng khách hàng

Thêm khách hàng

Nhập từ Excel

 • Bạn có thể nhập thông tin khách hàng ra file Excel sau đó tải file này lên hệ thống.

 • Truy cập trang Danh sách khách hàng chọn Thêm mới > Nhập từ Excel

  • Bước 1: Tải file Excel mẫu của Nhanh.vn về máy tính

  • Bước 2: Nhập thông tin khách hàng vào file mẫu, sau đó lưu lại

  • Bước 3: Trở lại giao diện import, tiến hành import file Excel vừa lưu lên hệ thống.

  • Kiểm tra lại thông tin khách hàng tại trang Danh sách khách hàng.