Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng

Đây là nơi chưa toàn bộ thông tin khách hàng của bạn, truy cập tại đây

Có 4 tab giúp bạn lọc nhanh:

Mua nhiều: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần.

Mua nhiều, sinh nhật trong tháng: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần + có ngày sinh trong tháng tính từ mùng 1 đến ngày 30/31.

Mua thường xuyên: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần + có chu kỳ mua hàng dưới 60 ngày

Lâu không mua hàng: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần + có chu kỳ mua hàng dưới 60 ngày + số ngày chưa mua hàng trên 60 ngày.

Bạn có thể đọc lại các khái niệm cơ bản về khách hàng tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Doanh nghiệp có 300.000 dữ liệu khách hàng muốn xuất excel về nhưng phần mềm báo lỗi?

  • Phần mềm chỉ hỗ trợ xuất 10.000/ lần, DN có thể sử dụng bộ lọc theo số lần mua hàng, ngày bắt đầu mua, ngày mua cuối cùng,... để lọc xuống còn 10.000 dữ liệu.

2. Mình muốn thống kê khách mua online và offline riêng không?

  • Hiện Nhanh chưa lọc được khách chỉ mua online và offline riêng. Nếu mình muốn xem khách chỉ mua online thì mình vào danh sách phiếu xnk , lọc loại xuất , giao hàng. Còn xem offline thì mình lọc loại xuất, bán lẻ/bán buôn sau đó mình lọc trùng trong file excel xuất ra

3. Khách hàng mua rồi lần sau có check được họ từng mua gì không ?

  • Nhấn vào chi tiết khách hàng ở tab lịch sử mua hàng sẽ có.

Câu hỏi thường gặp

1. Lọc khách hàng theo nguồn đơn có được không ?

  • Phần mềm không hỗ trợ lọc khách hàng theo nguồn đơn, 1 khách hàng có thể đặt đơn hàng từ nhiều nguồn khác nhau, bạn nên xem nguồn đơn hàng theo thống kê số lượng đơn để so sánh giữa các nguồn với nhau