Cấp độ khách hàng

Cấp độ khách hàng

  • Trên thực tế, bạn không muốn áp dụng chung 1 cách chăm sóc cho toàn bộ khách hàng.

  • Cấp độ khách hàng là tính năng giúp bạn phân cấp từng khách hàng, mỗi cấp độ sẽ áp dụng hình thức chăm sóc hoặc khuyến mãi khác nhau. Điều này giúp mang lại nhiều thiện cảm hơn trong mắt khách hàng.

  • Cấp độ của khách hàng tự động thay đổi nếu khách hàng đáp ứng được các tiêu chí của từng cấp độ (khác với nhóm khách hàng - không tự thay đổi)

Thêm cấp độ khách hàng

  • Bạn truy cập vào Khách hàng / Cấp độ / Thêm mới

  • Tại đây, bạn điền thông tin vào các trường bắt buộc. Hiện tại Nhanh.vn có 3 kiểu phân cấp là : tổng tiền tích lũy, tổng tiền mỗi tháng, mức trung bình theo tháng. Sau khi điền xong các thông tin, bạn nhớ chọn trạng thái là Hoạt động và ấn nút Lưu.

Lưu ý: Hạn mức tối thiểu dùng để giới hạn số điểm tối thiểu mà cấp độ đó cần duy trì, khách hàng chỉ được tiêu số điểm lớn hơn hạn mức này.

Ví dụ, cấp độ kim cương có hạn mức là 100 điểm, khách hàng đang có 150 điểm, vậy khách hàng chỉ được sử dụng 150-100=50 điểm.

Cấp độ khách hàng sẽ được cập nhật tự động sau mỗi lần mua hàng.

Nếu cấp độ Đồng có khoảng điều kiện tổng tiền tích lũy là 2 triệu - 3 triệu, khách đã tích lũy được 2,8 triệu. Sau đó khách mua hàng có tổng giá trị 500 nghìn, khách sẽ tự động được nâng lên cấp Vàng (giả sử có điều kiện tích lũy là 3,1 triệu - 4 triệu) và được hưởng chương trình khuyến mãi mới. Ngược lại, trong trường hợp khách trả hàng, tổng tiền tích lũy của khách sẽ bị trừ đi và tự động quay về cấp độ Đồng.

Nếu hệ thống cập nhật cấp độ chậm hơn bình thường, bạn có thể ấn nút Cập nhật lại cấp độ khách hàng để có thể cập nhật lại ngay.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao thêm cấp độ khách hàng rồi mà khách hàng đó vẫn chưa được ở cấp độ đã tạo?

  • Sau khi tạo mới cấp độ khách hàng DN cần phải ấn cập nhật lại cấp độ khách hàng ở danh sách cấp độ khách hàng.

2. Cấp độ khách hàng có gì hơn Nhóm khách hàng.

  • Cấp độ khách hàng - giúp bạn quản lý khách hàng theo nhiều cấp độ khác nhau (Vàng, Bạc Đồng,..) theo tổng tiền tích lũy mà khách mua được.

  • Nhóm khách hàng - bạn phải thêm khách hàng vào từng nhóm khác nhau, hệ thống không tự cập nhật như cấp độ khách hàng.

3. Muốn xem thông tin cấp độ khách hàng khi tạo đơn hàng có được không ?

  • Đối với hóa đơn bán lẻ, bán buôn sẽ hiện thông tin cấp độ khách hàng sau khi thêm khách hàng vào đơn

  • Đối với đơn hàng sẽ không hiện thông tin cấp độ khách hàng