Trả hàng cho nhà cung cấp

Trả hàng cho nhà cung cấp

Mục này sẽ hỗ trợ bạn thực hiện nghiệp vụ xuất trả hàng hóa, sản phẩm cho nhà cung cấp, thường được dùng khi bạn muốn trả lại nhà cung cấp các sản phẩm tồn kho lâu ngày hoặc hàng lỗi, trả hàng ký gửi, tạo phiếu trả nhà cung cấp để ghi nhận việc trả hàng.

Quy trình xuất trả hàng cho nhà cung cấp

Bước 1: Chọn thêm phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp

Để thêm phiếu trả nhà cung cấp, bạn truy cập lần lượt như sau hoặc truy cập tại đây

 • Đầu tiên: Vào mục

 • Tiếp theo: Chọn mục

 • Sau đó: Chọn mục

Bước 2: Nhập thông tin liên quan đến sản phẩm trong phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp

Bạn nhập thông tin vào các trường cần thiết, như tên nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng, giá... Giao diện hiển thị sẽ tương tự như sau:

() *Lưu ý:

 • Đối với loại Sản phẩm là IMEI, cần nhập thêm số IMEI/ Serial tương ứng với 1 sản phẩm cần xuất trả.

 • Nếu sản phẩm xuất trả NCC, có sản phẩm lỗi, cần điền số lượng sản phẩm lỗi vào cột Số lượng lỗi để hệ thống trừ giảm số lượng sản phẩm lỗi.

Bước 3: Lưu phiếu trả hàng nhà cung cấp

Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết ở bước 2, bạn chọn nút để lưu phiếu xuất trả hàng. Giao diện hiển thị sau khi lưu sẽ tương tự như sau:

Phiếu xuất trả Nhà cung cấp sau khi lưu, được chuyển về Danh sách phiếu XNK

Bước 4: In phiếu trả hàng nhà cung cấp

Có 2 cách in phiếu trả nhà cung cấp tuỳ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Cách 1: áp dụng với trường hợp bạn muốn in từng phiếu trả hàng nhà cung cấp

 • Đầu tiên: Quay trở về giao diện Danh sách phiếu XNK

 • Sau đó: Tìm phiếu xuất kho mà bạn muốn in phiếu và chọn nút như hình dưới đây:

Cách 2: áp dụng với trường hợp bạn muốn in nhiều phiếu trả hàng nhà cung cấp cùng 1 lúc

 • Đầu tiên: Quay trở về giao diện Danh sách phiếu XNK

 • Tiếp theo: Tích chọn các phiếu mà bạn muốn in

 • Sau đó: Chọn nút Thao tác / chọn in các phiếu XNK đã chọn như hình minh hoạ dưới đây:

Sau khi bạn thực hiện tất cả thao tác như trên (bằng 1 trong 2 cách) thì giao diện mẫu in sẽ tương tự như hình dưới đây:

Trả hàng nhà cung cấp bằng excel

Thao tác Kho hàng - Xuất nhập kho - Thêm mới - Nhập từ excel, hoặc truy cập tại đây:

Giao diện trả hàng NCC bằng excel sẽ gồm các thông tin như sau:

Đầu tiên là tải file excel

 • Sau đó điền các thông tin vào file kiểm như Sản phẩm, Số lượng, vvvv

 • Sau khi đã điền xong, bạn sẽ quay lại giao diện trên nhanh và chọn các trường thông tin như: Kiểu, Loại xuất kho, Kiểu xuất kho, vvvv

 • Bước cuối là thêm file vừa điền xong và chọn Lưu