Báo cáo đơn hàng Theo kênh bán
Báo cáo này thống kê số lượng đơn tạo từ các kênh và nguồn, doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ đơn thành công, tỉ lệ doanh thu của từng kênh bán và nguồn đơn hàng.
 • Các kênh bán hàng
  • Admin nhân viên tạo trên Nhanh
  • Website lấy các đơn đồng bộ từ Website về
  • Facebook lấy các đơn được tạo từ Vpage về
  • Các kênh Lazada, Shopee, Tiki, Sendo lấy từ các đơn hàng đồng bộ từ Sàn về.
 • Nguồn đơn hàng
  • Mặc định sẽ hiển thị tên gian hàng TMĐT (đối với đơn đặt từ sàn) hoặc tên fanpage (đối với đơn đặt từ Vpage)
  • Doanh nghiệp có thể tự tạo các nguồn đơn hàng khác và chọn nguồn khi tạo đơn để theo dõi bạn có thể tham khảo cách tạo nguồn đơn hàng tại đây
Có 2 chế độ xem báo cáo: theo ngày tạo và theo ngày thành công
 • Ngày tạo đơn: Thống kê đơn hàng được tạo trong khoảng thời gian lọc. Mặc định hệ thống sẽ chọn theo chế độ này
 • Ngày thành công: Thống kê đơn hàng được chuyển trạng thái thành công trong khoảng thời gian lọc
Báo cáo chia làm 2 phần là Đơn tạo và Đơn thành công, mỗi phần có các cột tương ứng với nhau:
Tên
Định nghĩa
Cách tính
Đơn
Số lượng đơn
Số lượng đơn được tạo trong khoảng lọc
Tỉ lệ
Tỉ lệ số đơn với tổng đơn và tỉ lệ doanh thu với tổng doanh thu
Số đơn của Nguồn/tổng số đơn kênh, Doanh thu Nguồn / Tổng doanh thu kênh
Sản phẩm
Sản phẩm của đơn hàng
Tổng số lượng sản phẩm trong đơn
TB SP/đơn
Trung bình sản phẩm so với đơn
Sản phẩm / đơn ( tính theo công thức làm tròn)
Doanh thu
Doanh thu hàng bán từ đơn hàng
Doanh thu tương ứng cột giá trị trong đơn hàng đã trừ giá trị đơn trả
Giá vốn
Giá vốn hàng hoá trong đơn hàng
Tổng giá vốn các sản phẩm trong đơn hàng
Lợi nhuận
Khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí
Doanh thu - Giá vốn
CVR
Tỉ lệ chuyển đổi đơn thành công
Số đơn thành công/tổng đơn
 • Lưu ý:
  • Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận ở phần Đơn tạo chỉ là ước tính từ toàn bộ đơn tạo ra kể cả đơn trạng thái Huỷ*
  • Đối với kênh sàn cột doanh thu đơn tạo sẽ = Tổng giá trị đơn - Chiết khấu

Câu hỏi thường gặp

1. Báo cáo đơn hàng theo kênh bán đã trừ đơn trả chưa ?

 • Doanh thu trong báo cáo đơn hàng theo kênh bán được tính, doanh thu = Tổng bán - Tổng trả - Chiết khấu ( Riêng kênh sàn chưa trừ chiết khấu)
 • Doanh thu (đơn thành công) sẽ bằng với báo cáo đơn hàng thành công, xem theo ngày thành công"

2. Tại sao trong báo cáo đơn hàng theo kênh bán, kênh bán facebook có page không hiển thị tên, nhấn vào số đơn tạo thì lại không ra đơn nào ?

 • Do đơn tạo từ màn hình Vpage, nhưng không chọn hội thoại của page nào cả nên đơn tạo không được gắn pageId.
 • Có thể lọc danh sách đơn hàng theo kênh tìm đơn nào không có biểu tượng facebook là đơn không có pageId hoặc xuất xuống vlookup để tìm kiếm.