Báo cáo đơn hàng Tăng trưởng theo thời gian
Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về sản lượng đơn trong 1 tháng, thời điểm nào lượng đơn cao/thấp, so sánh với cùng kỳ tháng trước, đối chiếu với các yếu tố thực tế (chương trình marketing, nhân viên telesale,...) từ đó đưa ra được chiến lược giúp tăng sản lượng đơn, hạn chế những nguyên nhân làm giảm tỉ lệ chốt đơn.
Báo cáo này thống kê toàn bộ số đơn tạo ra và số đơn được gửi sang hãng vận chuyển, bao gồm tất cả các trạng thái kể cả trạng thái Huỷ, Thất bại, Chuyển hoàn.
Bạn nên chọn khoảng thời gian > 1 tháng để có so sánh dữ liệu cùng kỳ
 • Chú ý:
  • Dữ liệu mặc định sẽ cộng dồn tính từ đầu tháng đến những ngày kế tiếp.
  • Tại biểu đồ đường Màu đỏ là đơn tạo, Màu xanh là đơn gửi hãng vận chuyển.
  • Tại bảng thống kê chi tiết màu xanh dương là ngày tạo, màu xanh lá cây là ngày gửi HVC; những ô màu xanh là những ngày chủ nhật trong tháng, màu xám là các ngày thứ bảy
  • Click vào số liệu để xem chi tiết đơn hàng
  • Có 2 chế độ xem dữ liệu là “Cộng dồn ngày” và “Riêng từng ngày”
 • Cộng dồn ngày: lượng đơn của ngày hôm trước sẽ được cộng sang ngày hôm sau, bạn có thể biết được mất bao nhiêu ngày để đạt được lượng đơn theo mục tiêu tháng, khoảng thời gian nào thì lượng đơn tăng mạnh hay chững lại.
 • Riêng từng ngày: lượng đơn từng ngày đếm riêng, bạn có thể xem được chênh lệch sản lượng đơn theo từng ngày. Cuối bảng thống kê theo tháng có cột Trung bình, hiển thị số lượng đơn trung bình/ngày.
Copy link