Lịch sử XNK

Lịch sử sửa xóa XNK

Nhanh.vn cho phép bạn xem lại tất cả các phiếu xuất nhập kho và các sản phẩm xuất nhập kho đã bị xóa, trong quá trình bạn thao tác trên hệ thống.

  • Để xem được Lịch sử sửa xóa XNK cần cấp quyền nhận thông báo trước:

  • Khi chủ doanh nghiệp xem báo cáo thấy không chính xác, có thể vào Lịch sử sửa xóa XNK để kiểm tra xem ai đã xóa phiếu/sản phẩm XNK nào, gây ra sai lệch trong báo cáo như vậy.

  • Hoặc nhân viên có tình trạng gian lận trong bán hàng và một số trường hợp gian lận khác liên quan đến sửa xóa phiếu XNK.

    Để xem Danh sách phiếu XNK bị xóa, bạn truy cập lần lượt vào Kho hàng / Lịch sử XNK, hoặc truy cập tại đây.

Tại đây, bạn có thể lọc tìm các phiếu/sản phẩm XNK theo nhiều tiêu chí tại bộ lọc, như ID phiếu XNK, người xóa, thời gian...

Khi nhấn vào icon "đồng hồ" bên góc phải, hệ thống sẽ hiển chị thông tin chi tiết của phiếu/sản phẩm XNK bị xóa đó.

Câu hỏi thường gặp

1. Các đơn hàng, phiếu XNK đã xoá có cách nào lấy lại được không ?

  • Không lấy lại được nhưng có thể xem ở lịch sử xóa phiếu XNK.

    2. Xem lịch sử import trên nhanh.vn thì vào đâu?

  • Thêm mới -> Nhập từ excel -> Lịch sử import.