Tổng quan

Báo cáo tổng quan bán lẻ

Mục đích cung cấp thông tin về Doanh số, Doanh thu bán lẻ chi tiết về tổng bán , tổng trả, thực thu
 • Báo cáo gồm 3 phần:
  • Bảng tổng quát bán lẻ
  • Thống kê khách hàng theo giờ
  • Thống kê khách hàng theo ngày tháng

Bảng tổng quát

STT
Tên
Định nghĩa
Các tính
1
Hóa đơn
Số lượng hóa đơn được tạo ra trong khoảng thời gian lọc
Tổng hóa đơn trả (cột trái), hóa đơn tạo(cột phải) trong thời gian lọc
2
Sản phẩm
Số lượng sản phẩm trong các hóa đơn
Tổng số sản phẩm bán ra
3
Tổng bán
Doanh số của các đơn bán
Số lượng bán x giá bán
4
Tổng trả
Doanh số của của các đơn bán bị trả lại
=(Số lượng trả x giá bán) - Phí trả trả hàng
5
VAT
Thuế giá trị gia tăng
Giá bán sản phẩm x % VAT (Nếu sản phẩm có VAT)
6
BHMR
Bảo hành mở rộng
7
Phí trả hàng
Phí trả hàng của các đơn bị trả lại
Số tiền điền vào ô phí trả hàng khi tạo phiếu trả hàng
8
Doanh số
Số tiền thu được từ việc bán sản phẩm và chưa trừ đi các chi phí
= Tổng bán[3] - Tổng trả [4] + BHMR [6] + Phí trả hàng [7]
9
Chiết khấu
Số tiền giảm giá của các hóa đơn
Chiết khấu theo đơn, tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi
10
Doanh thu
doanh thu ghi nhận thông qua việc xuất bán hàng hoá cho khách hàng
=Doanh số[8] - Chiết khấu [9] -Tiêu điểm[13]
11
Chuyển khoản
Khách thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
Chuyển khoản của đơn bán - chuyển khoản của đơn trả
12
Quẹt thẻ
Khách thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ
Quẹt thẻ của đơn bán - chuyển khoản của đơn trả
13
Tiêu điểm
Số tiền quy đổi từ điểm khách sử dụng để thanh toán
Số tiền quy đổi dựa trên Tỉ lệ tiêu điểm đã cài
14
Thực thu tiền mặt
Khách thanh toán bằng hình thức tiền mặt
= Doanh thu[10] + VAT[5] - Chuyển khoản[11] - Quẹt thẻ[11]
15
Giá vốn
Giá vốn của sản phẩm trên các lần nhập
Bình quân gia quyền giữa các lần nhập
16
Lợi nhuận
Số tiền thu được sau khi trừ đi các chi phí
= Doanh thu[10] - giá vốn[15]

Thống kê khách hàng theo giờ

Tại báo cáo này sẽ thống kê số khách hàng và doanh thu theo từng khung giờ có phát sinh hóa đơn bán hàng , mỗi khung giờ cách nhau 30 phút
 • Cách tính được hiểu như sau:
  • Ví dụ có 2 hóa đơn:
  • Hóa đơn 1 thời gian 11h01 doanh thu 200.000đ
  • Hóa đơn thời gian 11 giờ 30 phút 01 giây 100.000đ
  • Khung giờ 11h30 1 khách doanh thu 200.000đ
  • Khung giờ 12h00 200.000đ
 • Lưu ý:
 • Nếu bạn xem báo cáo doanh thu theo nhân viên lọc theo giờ phút sẽ không khớp với báo cáo này do báo cáo này khung giờ không tính theo từng giây, còn báo cáo theo nhân viên sẽ tính theo giây*
 • Ví dụ hóa đơn Hóa đơn thời gian 11 giờ 30 phút 01 giây 100.000đ báo báo doanh thu bán lẻ tổng quan sẽ tính vào khung 12h00 còn báo cáo theo nhân viên sẽ tính khung giờ 11h30

Thống kê khách hàng theo ngày tháng

Đây là bảng chi tiết thống kê doanh thu theo từng ngày của bảng tổng quát

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao báo cáo bán lẻ tổng quan xem thống kê theo giờ từ lại lệch so với báo cáo nhân viên lọc theo giờ phút?

 • Báo cáo bán lẻ tổng quan sẽ tính chính xác theo phút còn báo cáo theo nhân viên tính cả giây tạo đơn
 • Ví dụ ngày 20/06/2021 có 2 hóa đơn bán lẻ 1 hóa đơn tạo lúc 11h30 giá trị 100.000 và 1 hóa đơn tạo lúc 11h 30 phút 05 giây giá trị 200.000 xem báo cáo thống kê theo giờ khung thời gian từ lúc 11h30 sẽ ghi nhận 100.000 còn báo cáo theo nhân viên doanh thu lọc 11h30 phút sẽ là 300.000

2. Tại sao trên báo cáo bán lẻ theo cửa hàng thực thu tiền mặt không bằng với Thu tiền mặt trong báo cáo tổng hợp tiền bán lẻ hàng ngày theo cửa hàng được từ các đơn bán lẻ trong ngày ?

 • Trên báo cáo bán lẻ theo cửa hàng, thực thu tiền mặt = Tổng bán - Tổng trả - Chuyển khoản + VAT+ BHMR - Quẹt thẻ - SD điểm - Chiết khấu + Phí trả hàng
 • Như vậy kể cả những đơn khách chưa thanh toán cũng sẽ tính vào thực thu tiền mặt. Còn ở báo cáo tổng hợp tiền bán lẻ hằng ngày theo cửa hàng chỉ tính thu tiền mặt của những đơn đã thanh toán bằng tiền mặt"

3. Doanh thu trên danh sách hóa đơn bán lẻ và doanh thu trên báo cáo bán lẻ doanh thu theo cửa hàng không bằng nhau ?

 • Trên hóa đơn bán lẻ Doanh thu = Tổng bán - chiết khấu
 • Trên báo cáo Doanh thu = Tổng bán - tổng trả - chiết khấu"