Xử lý sản phẩm combo trên sàn TMĐT

Trên các sàn thương mại điện tử, người bán hàng thường tạo các sản phẩm combo, nhằm giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn khi mua hàng.

Có 2 loại combo phổ biến

 • Combo x sản phẩm (giống nhau)(ví dụ: Combo 5 tất trắng)

 • Combo sản phẩm A + sản phẩm B (A và B khác nhau)(ví dụ: Combo 1 tất trắng-1 tất đen)

Tình huống:

 • Trên Shopee có 2 sản phẩm dạng combo như sau:

Bước 1: Lấy sản phẩm từ Shopee về Nhanh (và chờ ghép)

 • Nhấn thao tác, tải sản phẩm về và chờ ghép, tại đây

 • Ta được 2 combo sản phẩm:

Bước 2: Ghép nối sản phẩm combo

Đối với loại Combo x sản phẩm (giống nhau)(ví dụ: Combo 5 tất trắng)

 • Nếu trên Nhanh đã có sản phẩm "Tất lưới cao cổ - Trắng", bạn ghép nối với sản phẩm combo, để số lượng là 5

Lưu ý: Cột Số lượng: Thể hiện một sản phẩm trên Shopee tương ứng bao nhiêu sản phẩm trên Nhanh (Thường áp dụng cho sản phẩm Combo). Mặc định là 1.

 • Nếu trên Nhanh chưa có sản phẩm "Tất lưới cao cổ - Trắng", bạn tạo mới, sau đó ghép nối như trên.

Đối với loại Combo sản phẩm A + sản phẩm B (A và B khác nhau)(ví dụ: Combo 1 tất trắng-1 tất đen)

 • Trên Nhanh, tạo sản phẩm loại "Combo" cho "Combo 1 tất lưới đen - 1 tất lưới trắng"

Xem hướng dẫn tạo sản phẩm combo tại đây

 • Ghép nối sản phẩm combo vừa tạo, với sản phẩm "Tất lưới cao cổ - Combo 1 trắng-1 đen" của Shopee.

 • Lưu cặp đã ghép, bạn đã đồng bộ xong 2 sản phẩm combo từ Shopee về Nhanh.

 • Sau khi đồng bộ sản phẩm, cột trạng thái ở danh sách sản phẩm đã ghép sẽ có tích xanh.

Bước 3: Đồng bộ tồn kho từ Nhanh lên Shopee

 • Tích từng sản phẩm hoặc chọn tất cả sản phẩm, Nhấn "Đồng bộ" để "Đồng bộ tồn kho sang Shopee".

 • Lưu ý: Bạn chỉ làm bước này khi tồn kho trên Nhanh đã chính xác.

 • Tồn đẩy từ Nhanh lên sàn là số tồn Có thể bán của sản phẩm.

 • Ví dụ tồn các sản phẩm:

  • Tất lưới cao cổ - Đen = Tất lưới cao cổ - Trắng = 20 đôi.

   => Combo 5 trắng = tối đa 4 combo.

   => Combo 1 trắng-1 đen = tối đa 20 combo.

 • Chọn đồng bộ các sản phẩm đã chọn/ tất cả sản phẩm.

 • Sau khi đồng bộ thành công, cột tồn kho ở danh sách sản phẩm đã ghép sẽ có tích xanh.

Lưu ý: Tồn Có thể bán của sản phẩm Combo sẽ không hiển thị tại danh sách sản phẩm sàn. Nhưng khi nhấn đồng bộ tồn vẫn đồng bộ chính xác số lượng của các sản phẩm.

 • Check lại tồn vừa đẩy lên trên Shopee

Bước 4: Khi sản phẩm combo có phát sinh đơn hàng trên Shopee

 • Tải đơn hàng về Nhanh tại đây, thông tin đơn hàng chứa sản phẩm combo như sau:

 • Số Tạm giữ của sản phẩm sẽ hiển thị như sau

 • Giải thích:

  • Khách đặt 1 "Combo 5 trắng" và 1 "Combo 1 trắng-1 đen".

  • Tất lưới cao cổ - Đen: Tồn Có thể bán hiện tại = 20 - 1 = 19.

  • Tất lưới cao cổ - Trắng: Tồn Có thể bán hiện tại = 20 - 6 = 14.

  • Combo 1 tất lưới đen - 1 tất lưới trắng: Tồn có thể bán = Tồn có thể bán nhỏ nhất của sản phẩm trong combo = Tồn có thể bán của "Tất lưới cao cổ - Trắng" = 14

Áp dụng tương tự với các sàn TMĐT khác.