Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Các hành động chăm sóc khách hàng trên Nhanh hiện có:

 • Tặng điểm tích luỹ

 • Trừ điểm tích luỹ

 • Tặng tiền tích luỹ

 • Trừ tiền tích luỹ

 • Gọi điện

 • Nhắn tin sms

 • Gửi email

 • Cuộc gọi

Tuỳ vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể tạo các chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp, mục đích để liên hệ với các khách đã từng mua hàng.

Trước khi thực hiện được các hành động chăm sóc khách hàng, bạn phải tạo Hình thức chăm sócLý do chăm sóc. Có thể tạo nhiều lý do chăm sóc trong 1 hình thức chăm sóc.

Tặng điểm / trừ điểm tích luỹ

Sử dụng khi doanh nghiệp đang chạy chương trình tích điểm tự động, muốn thêm hoặc bớt điểm của khách hàng (cách cài đặt chương trình tích điểm).

Cách 1: Bạn vào mục Khách hàng / Chăm sóc khách hàng / Thêm mới / Tặng điểm/Trừ điểm hoặc truy cập tại đây

 • Kiểu tặng: chọn từ hình thức chăm sóc khách hàng

 • Lý do: chọn từ lý do chăm sóc

 • Ghi chú: Phần này sẽ hiện ở mục Mô tả khi xem lại lịch sử chăm sóc khách hàng

 • Trị giá: Số điểm cần tặng/trừ

 • Khách hàng: nhập danh sách khách hàng bằng số điện thoại

Ở dòng Sau khi lưu dữ liệu:

 • Tiếp tục thêm: Sau khi lưu, tiếp tục thao tác với danh sách này

 • Hiện danh sách: trở về danh sách lịch sử chăm sóc

 • Về trang chi tiết khách hàng: đến trang chi tiết khách hàng của khách hàng vừa nhập

Cách 2: tặng điểm từ danh sách khách hàng

Bạn vào mục khách hàng hoặc truy cập tại đây

Từ danh sách khách hàng , bạn lọc ra một số khách hàng cần tặng/trừ điểm, sau đó tích chọn các khách hàng này, nhấn Thao tác / chọn Tặng điểm/Trừ điểm. Các thao tác tiếp theo tương tự cách 1.

Tặng tiền/Trừ tiền tích luỹ

Sử dụng khi doanh nghiệp muốn tăng số tiền tích luỹ hiện có của khách hàng mà không cần phát sinh mua hàng

Bạn vào mục Khách hàng / Chăm sóc khách hàng / Thêm mới / Chọn Tặng tiền tích luỹ/Trừ tiền tích luỹ hoặc truy cập tại đây

Các thao tác tiếp theo tương tự Tặng điểm/Trừ điểm tích luỹ.

Gọi điện/Nhận cuộc gọi

Thường dùng cho nhân viên chăm sóc khách hàng cần lưu lại lịch sử gọi điện cho khách.

Bạn vào mục Khách hàng / Chăm sóc khách hàng / Thêm mới / Chọn Gọi điện/Nhận cuộc gọi hoặc truy cập tại đây

Các thao tác tiếp theo tương tự Tặng điểm/Trừ điểm tích luỹ.

Gửi SMS / Email

Sử dụng khi mục đích chỉ lưu lịch sử gửi SMS/email

Với cách này chỉ để ghi nhận hành động đã gửi SMS/email cho khách hàng, doanh nghiệp có thể tự gửi thủ công hoặc qua phần mềm khác.

Bạn vào mục Khách hàng / Chăm sóc khách hàng / Thêm mới / Chọn Nhắn tin/Gửi email hoặc truy cập tại đây

Các thao tác tiếp theo tương tự Tặng điểm/Trừ điểm tích luỹ.

Sử dụng khi muốn gửi trực tiếp SMS / Email từ phần mềm Nhanh

Hiện tại Nhanh đã có sẵn các cài đặt gửi SMS / Email tự động khi khách hàng mua hàng, đặt hàng,...

 • Bạn vào cài đặt / gửi SMS hoặc truy cập tại đây xem hướng dẫn cài đặt gửi SMS tại đây

 • Bạn vào cài đặt / gửi Email hoặc truy cập tại đây xem hướng dẫn cài đặt gửi Email tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Muốn tặng điểm cho khách hàng thì thao tác như thế nào?

 • Vào Khách hàng => Chăm sóc khách hàng => Tặng điểm