Kế toán

Đồng bộ Tiki

Đồng bộ sàn Tiki

 • Đồng bộ Tiki - Nhanh.vn giúp bạn:

  • Kết nối sản phẩm giữa Tiki và Nhanh.

  • Tải đơn hàng Tiki về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Các bước đồng bộ Tiki - Nhanh.vn

Cấu hình đồng bộ

Truy cập vào https://sellercenter.tiki.vn/, đăng nhập tài khoản bán hàng Tiki

Đăng nhập Tiki

Sau khi đăng nhập vào tên tài khoản để lấy chuỗi key API

Nhấn vào tài khoản > Thông tin người bán

Nhấn vào tài khoản

Chọn Thiết Lập Cửa Hàng và Thông Tin Liên Lạc > Nhấn "Chi tiết"

Kết nối với kênh bán hàng khác ==> ở cột "Tham số kết nối" copy dãy này điền vào Client Key

Trên Nhanh, bạn vào Cài đặt / Đồng bộ sàn TMĐT / Tiki, hoặc truy cập tại đây

Điền chuỗi key API ( Client key) và các thông tin cần thiết vào, sau đó click Lưu

Cài đặt Tiki

Đồng bộ sản phẩm

Đồng bộ sản phẩm Tiki - Nhanh tại đây (Sản phẩm / Sản phẩm sàn TMĐT / Tiki).

 • Nếu bạn đã có sản phẩm ở cả Nhanh và Tiki ==> Lấy sản phẩm từ Tiki về và ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.

 • Nếu bạn đã có sản phẩm trên Tiki nhưng chưa có sản phẩm trên Nhanh ==> Lấy sản phẩm từ Tiki về và tự tạo sản phẩm tương tự trên Nhanh.

Chọn lựa chọn phù hợp

Đồng bộ đơn hàng

Sau khi đã đồng bộ sản phẩm, bạn có thể tải đơn hàng Tiki về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Tải đơn Tiki và quản lý đơn hàng Tiki tại đây (Đơn hàng / Đơn các sàn TMĐT / Tiki)

Lưu ý:

 • Chỉ tải đơn có thời gian cập nhật đơn hàng trong vòng 30 ngày tính từ ngày hiện tại.

 • Tải không chọn trạng thái sẽ chỉ tải về các đơn có trạng thái Mới

 • Để tải các đơn có trạng thái khác khi tải cần chọn trạng thái: Mới, Đã xác nhận, Đã hủy, Thành công.

 • Không tải được đơn hàng từ Tiki về trong các trường hợp sau:

  • Đơn hàng không có ngày cập nhật trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ ngày hiện tại.

  • Sản phẩm tiki chưa ghép với sản phẩm trên nhanh, khi tải đơn sẽ hiện thông báo: "Sản phẩm ... chưa được ghép với sản phẩm trên Nhanh".

  • Doanh nghiệp sửa tên, sku, thuộc tính sản phẩm.

  ==> với trường hợp này thì nên xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm tiki đã tải về, tải lại sản phẩm, sau đó thao tác ghép lại.

  • Doanh nghiệp đã xóa sản phẩm .

  ==> Trường hợp này thì sẽ không thể tải sản phẩm về và ghép với sản phẩm trên nhanh, chỉ có thể tải đơn khi cài đặt tải đơn loại "Luôn lấy sản phẩm về".

Đối soát Tiki

Lấy file đối soát từ Tiki

 • Bước 2: Chọn Thanh toán ==> Sao kê ==> Xem chi tiết các lần thanh toán ==> Nhấn "Xuất sao kê hiện tại".

 • Bước 3: Tải file sao kê bên Tiki gửi về email.

 • Bước 4: Ở file Excel tải về có thể xóa bớt các sheet chỉ cần để lại sheet "GD bán hàng" hoặc Copy dữ liệu ở sheet "GD bán hàng" sang file excel của nhanh.vn, có thể tải file mẫu tại đây.

Import đối soát khi nhận được thanh toán từ Tiki

 • Vào Đơn hàng / Đơn sàn TMĐT / Tiki / Đối soát / Thêm mới

  hoặc có thể vào link tại đây

Thêm đối soát Tiki