Kế toán

Đồng bộ Sendo

Đồng bộ Sendo

Đồng bộ Sendo - Nhanh.vn giúp bạn:

 • Kết nối sản phẩm giữa Sendo và Nhanh

 • Tải đơn hàng Sendo về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

Các bước đồng bộ Sendo - Nhanh.vn

Cấu hình đồng bộ

Truy cập vào https://ban.sendo.vn, đăng nhập tài khoản bán hàng Sendo

Đăng nhập Sendo

Truy cập vào https://ban.sendo.vn/cau-hinh/api để lấy mã shop, mã bảo mật

 • Bước 1: Tích "Kết nối API".

 • Bước 2: Điền "Đường dẫn nhận dữ liệu" vào Cài đặt sendo -> Thêm mới -> Copy Link ở ô "Link webhooks" (trên nhanh).

 • Bước 3: Tích "Tạo đơn hàng", "Cập nhật đơn hàng", "Cập nhật sản phẩm".

 • Bước 4: Kích Lưu.

Trên Nhanh, bạn vào Cài đặt / Đồng bộ sàn TMĐT / Sendo, hoặc truy cập tại đây

Điền mã shop, mã bảo mật và các thông tin cần thiết vào, sau đó click Lưu

Cấu hình đồng bộ

Đồng bộ sản phẩm

Đồng bộ sản phẩm Sendo - Nhanh tại đây (Sản phẩm / Sản phẩm sàn TMĐT / Sendo).

 • Nếu bạn đã có sản phẩm ở cả Nhanh và Sendo ==> Lấy sản phẩm từ Sendo về và ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.

 • Nếu bạn đã có sản phẩm trên Sendo nhưng chưa có sản phẩm trên Nhanh ==> Lấy sản phẩm từ Sendo về và tự tạo sản phẩm tương tự trên Nhanh.

Đồng bộ đơn hàng

 • Sau khi đã đồng bộ sản phẩm, bạn có thể tải đơn hàng Sendo về Nhanh để theo dõi trạng thái, trừ tồn khi đơn hàng thành công.

 • Tải đơn Sendo và quản lý đơn hàng Sendo tại đây (Đơn hàng / Đơn các sàn TMĐT / Sendo)

**Lưu ý: Không tải được đơn hàng từ sendo về, thường báo lỗi: Chưa được tải về Nhanh

Trường hợp này xảy ra khi:

 • Doanh nghiệp tạo các sản phẩm có thuộc tính trước 13/5 do bên sendo có sửa lại logic thuộc tích thì sẽ không lấy được các sản phẩm có thuộc tính tạo theo logic cũ.

 • Doanh nghiệp sửa tên, sku, thuộc tính sản phẩm.

==> Với trường hợp này thì nên xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm sendo đã tải về, tải lại sản phẩm, sau đó thao tác ghép lại.

 • Doanh nghiệp đã xóa sản phẩm

==> Trường hợp này thì sẽ không thể tải sản phẩm về và ghép với sản phẩm trên nhanh, chỉ có thể tải đơn khi cài đặt tải đơn loại "Luôn lấy sản phẩm về".

Đối soát Sendo

Lấy file đối soát từ Sendo

 • Bước 1: Vào https://ban.sendo.vn

 • Bước 2: Chọn Đơn hàng / Danh sách đơn hàng / Click chọn tab đơn hàng hoàn tất / Chọn thời gian đối soát / Xuất excel

 • Bước 3: File excel xuất từ Sendo là file dạng .csv

  • Hướng dẫn chỉnh dữ liệu về đúng cột: Bôi đen cột đầu / Chọn Data / Text to columns / Next / Finish .

 • Bước 4: Copy dữ liệu sang file excel của nhanh.vn và có thể tải file mẫu tại đây.

Import đối soát khi nhận được thanh toán từ Sendo

 • Vào Đơn hàng / Đơn sàn TMĐT / Sendo / Đối soát / Thêm đối soát

  hoặc có thể vào link tại đây

Thêm đối soát