Kế toán

Đồng bộ tồn kho Nhanh-sàn TMĐT

Logic đồng bộ tồn từ nhanh sang sàn thương mại điện tử.

Khái niệm đồng bộ tồn kho

 • Nhanh.vn sẽ giúp bạn đồng bộ kho hàng trên Nhanh với sàn.

  • Chiều 1: khi có đơn hàng phát sinh trên sàn, đơn hàng được tải về Nhanh (đã thực hiện thao tác ghép nối các sản phẩm trước đó), khi đơn hàng đó thành công, hệ thống sẽ trừ tồn trong kho trên Nhanh.

  • Chiều 2: Nếu khi cấu hình kết nối Sàn - Nhanh, bạn tích chọn đồng bộ tồn thì mặc định hệ thống sẽ tự động đồng bộ tồn sang sàn khi có thay đổi về số tồn ở Nhanh. Còn nếu không hệ thống sẽ không cập nhật tồn kho.

 • Sàn hỗ trợ đồng bộ tồn kho hai chiều: Shopee, Lazada.

 • Sàn hỗ trợ đồng bộ tồn kho một chiều: Tiki (chỉ trừ tồn khi có đơn hàng về, không đồng bộ tồn kho ngược lên trên sàn).

 • Không hỗ trợ đồng bộ tồn: Sendo.

Lưu ý khi đồng bộ tồn kho từ Nhanh.vn lên sàn thương mại điện tử.

 • Đã chọn có cập nhật tồn kho từ Nhanh.vn lên sàn, khi có thay đổi tồn kho ở Nhanh, hệ thống sẽ chạy tuần tự tồn của các sản phẩm, chứ không có sự thay đổi ngay lập tức. Tuỳ vào số lượng sản phẩm của sàn TMĐT thời gian độ trễ trung bình đồng bộ xong khoảng 5-10 phút.

 • Ở trang chi tiết sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm sàn, có nút Đồng bộ > Đồng bộ tồn kho sang sàn, các nút này thì sẽ đẩy tồn ngay lúc thao tác, bạn sẽ dùng khi cần lên tồn cho sản phẩm gấp (ví dụ như sản phẩm mới nhập lần đầu, cần có tồn để cho khách đặt hàng).

  • Bước 1: Tích chọn các đơn.

  • Bước 2: Nhấn Đồng bộ > Đồng bộ tồn kho sang sàn.

Nút đồng bộ tồn kho thủ công qua sàn Lazada
 • Bước 3: Tích chọn đồng bộ các sản phẩm đã chọn.