Các phí trên sàn Shopee

Phí Trên Shopee

Phí thanh toán.

  • Phí thanh toán là khoản phí giao dịch cho mỗi đơn hàng thành công (đơn hàng đã chuyển sang mục "Đã giao" trên ứng dụng Shopee) hoặc đơn có phát sinh yêu cầu Trả hàng hoàn tiền được Người bán/ Shopee chấp nhận "Hoàn tiền ngay" (trừ lý do Chưa nhận được hàng) đều được tính phí dịch vụ/ phí thanh toán / các loại phí khác (nếu có).

  • Cách tính: 2% tổng giá trị thanh toán của khách hàng (Bao gồm tiên hàng và phí vận chuyển mà người mua thực trả).

Ví dụ: Đơn hàng 100.000đ, phí vận chuyện 20.000đ, tổng thanh toán 120.000đ =>Phí thanh toán = 2% * (100.000 + 20.000) = 2.400đ

​Xem chi tiết cách tính và kiểm tra phí thanh toán TẠI ĐÂY

Phí cố định.

  • Phí cố định là phần trăm hoa hồng trích từ giá bán sản phẩm khi đơn hàng được thực hiện thành công (đơn hàng đã chuyển sang mục "Đã giao" trên ứng dụng Shopee) và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  • Phí cố định áp dụng cho sản phẩm thuộc Shopee Mall.

  • Phí cố định của shopee dao động từ 1% đến 5% và thường là 5%.

Cách tính: TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG * TỈ LỆ PHẦN TRĂM PHÍ CỐ ĐỊNH ​Lưu ý: Tổng giá trị đơn hàng là tổng tiền hàng mà Người Mua tại Shopee Mall đã thanh toán, không bao gồm phí vận chuyển và các chi phí khác mà Người Bán tại Shopee Mall phải thanh toán cho Shopee.

TỈ LỆ PHẦN TRĂM PHÍ CỐ ĐỊNH thay đổi theo từng ngành hàng.

Xem chi tiết cách tính và kiểm tra phí cố định TẠI ĐÂY

Phí dịch vụ.

  • Phí dịch vụ áp dụng cho Người bán đang tham gia Gói miễn phí vận chuyển Freeship Xtra và Gói Voucher Hoàn Xu Xtra

  • Phí dịch vụ được tính cho cho mỗi đơn hàng thành công (đơn hàng đã chuyển sang mục "Đã giao" trên ứng dụng Shopee) hoặc đơn có phát sinh yêu cầu Trả hàng hoàn tiền được Người bán/ Shopee chấp nhận "Hoàn tiền ngay" (trừ lý do Chưa nhận được hàng) đều được tính phí dịch vụ/ phí thanh toán / các loại phí khác (nếu có).

Cách tính:

  • Đối với shop thường = 5% * giá bán mỗi sản phẩm và tối đa 10.000đ/1 sản phẩm.

  • Đối vs Shopee Mall và shop yêu thích = 3% * giá bán mỗi sản phẩm và tối đa 10.000đ/1 sản phẩm.

Ví dụ: đơn hàng có 2 sản phẩm bao gồm, sản phẩm A có giá 250.000đ, sản phẩm B có giá 150.000đ =>Phí Freeship Xtra = 10.000đ + 7.500đ = 17.500đ

Phí trên sàn kéo về Nhanh.vn

  • Trên Nhanh.vn đã kéo được "Phí thanh toán", "Phí dịch vụ" và "Phí cố định" vào phần "Phí thu tiền hộ" trên Nhanh.vn.