Kế toán

Đồng bộ nhiều gian hàng về Nhanh

Đồng bộ nhiều gian hàng trên sàn TMĐT về Nhanh.vn

  • Nguyên tắc 1: Tất cả các sản phẩm trên sàn đều cần có SKU.

  • Nguyên tắc 2: SKU của từng sản phẩm phải khác nhau.

Nếu đáp ứng cả 2 nguyên tắc trên, thì việc đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT về Nhanh sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Quy trình đồng bộ sản phẩm từ sàn về Nhanh.vn

(xem ảnh kích thước lớn tại đây).

Cách cập nhật SKU cho tất cả các sản phẩm bằng import Excel

  • Tải danh sách và sửa sản phẩm.

  • Xuất thông tin sản phẩm .