Xử lý đơn hàng mới

Quy trình xử lý đơn hàng mới:

 • Tải đơn hàng mới từ Lazada về

 • In phiếu gửi và đóng gói hàng

 • Báo cho Lazada biết đã chuẩn bị xong hàng

 • Bàn giao hàng cho Lazada

Tải đơn hàng mới từ Lazada về

 • Trên trang quản trị Nhanh.vn, người dùng lần lượt truy cập vào menu Đơn hàng / Sàn TMĐT / Lazada / click vào nút Tải đơn hàng, hệ thống sẽ hiện lên 1 bảng popup cho phép doanh nghiệp tải đơn hàng mới từ Lazada về và cập nhật trạng thái tất cả những đơn hàng đã được tải về.

Có 2 lựa chọn khi tải đơn hàng từ Lazada

 • Tải đơn hàng mới từ Lazada để tự động lấy toàn bộ đơn hàng từ Lazada về (bao gồm tất cả các trạng thái, thời gian đồng bộ tuỳ thuộc vào số lượng đơn hàng trên Lazada).

 • Tự chọn điều kiện, người dùng có thể tùy chọn khoảng thời gian và trạng thái đơn hàng muốn lấy về.

 • Ghép trạng thái đơn hàng Lazada.vn với Nhanh.vn:

Lưu ý:

 • Trường hợp trong 1 đơn hàng Lazada có nhiều sản phẩm, và khách hủy 1 sản phẩm trong đơn hàng, thì khi về nhanh thì đơn hàng đang trạng thái Hủy cả đơn ==> Bạn cần vào Danh sách đơn hàng Lazada, tìm đến đơn hàng đó và xóa sản phẩm bị hủy đi, sau đó đổi trạng thái đơn hàng sang tương ứng với trạng thái trên Lazada.

 • Bạn vào mục Tài khoản của tôi trong Seller center, mục Thông tin, chọn Hóa đơn rồi chọn Cho phép tự động tạo số hóa đơn.

Báo cho Lazada biết đã chuẩn bị xong hàng

Có 3 cách để Báo cho Lazada biết đã chuẩn bị xong hàng:

 • Cách 1:

  • Tại giao diện Thêm biên bản bàn giao vận đơn: Dùng trong tình huống bạn có nhiều đơn hàng, giúp gom thông tin của nhiều đơn trong 1 lần bàn giao hàng.

 • Sau khi thêm các đơn hàng vào trong biên bản xong, click nút "Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng" để Nhanh.vn đồng bộ trạng thái sang Lazada, nhân viên Lazada sẽ tới kho hàng của bạn lấy hàng đi giao".

Chú ý : -> Nếu Nhà bán hang đăng ký hình thức DropShip (DS) thì Lazada mới đến lấy hang, còn nếu DropOff (DO) thì phải tự mang ra điểm nhận hang của Lazada

 • Cách 2: Tại giao diện Danh sách đơn hàng Lazada, người dùng tích chọn các đơn hàng muốn báo, sau đó click nút Hành động, chọn "Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng".

Chú ý : -> Nếu Nhà bán hang đăng ký hình thức DropShip (DS) thì Lazada mới đến lấy hang, còn nếu DropOff (DO) thì phải tự mang ra điểm nhận hang của Lazada

 • Cách 3: Tại trang chi tiết đơn hàng, người dùng click nút Thao tác, chọn "Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng".

Chú ý : -> Nếu Nhà bán hang đăng ký hình thức DropShip (DS) thì Lazada mới đến lấy hàng, còn nếu DropOff (DO) thì phải tự mang ra điểm nhận hàng của Lazada

 • Sau khi click "Báo Lazada đã chuẩn bị xong hàng" hệ thống sẽ tự động đối trạng thái các đơi đã báo sang "Chờ đi nhận".

In phiếu gửi và đóng gói hàng

Sau khi lấy đơn hàng về, các đơn sẽ nằm trong Đơn hàng Lazada

 • Tích chọn đơn hàng cần in phiếu gửi / click nút Thao tác, chọn "In phiếu gửi" để in theo mẫu của Lazada.

Để quản lý tốt hơn, hãy cho những đơn giao cho Lazada vào "Biên bản bàn giao" - Chọn "Thêm mới", tại mục Biên bản sàn chọn loại Lazada để chỉ chọn đơn hàng của Lazada.

Phần ID đơn đặt hàng sẽ lấy theo mã của Lazada lúc in ra