Đối soát đơn hàng

Đối soát đơn hàng Lazada giúp doanh nghiệp đánh dấu trạng thái Đã nhận tiền theo từng sản phẩm trong đơn hàng, giúp kiểm soát việc thanh toán các đơn hàng trên Lazada.

Import đối soát khi nhận được thanh toán từ Lazada:

 • Bước 1: Trên trang quản trị Nhanh.vn, người dùng truy cập vào trang Thêm đối soát đơn hàng Lazada tại đây

Tải mẫu báo cáo tài chính

tại đây, search "Báo cáo" kích vào kết quả "Tải Báo Cáo Thanh Toán v29-2020.01.17"

Tạo file đối soát đơn hàng

Theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý cần phải dùng Excel phiên bản 2013 trở lên, tên file không bỏ dấu, không thay đổi, chỉnh sửa thứ tự cột.

 • Sau khi tạo xong, trong file excel có 2 sheet: 1. Sao kê tài khoản và 2. Tổng quan giao dịch thì vào sheet "2. Tổng quan giao dịch" xoá 3 dòng đầu tiên (click chuột phải vào các số 1, 2, 3 ở 3 dòng đầu tiên, chọn Delete)

 • Import file đối soát này lên hệ thống:

Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình import hệ thống sẽ báo lỗi tại Layout Thông báo.

Các lỗi có thể gặp phải là

 • File import lên cần xóa 3 dòng đầu tiên, chỉ giữ lại từ dòng tiêu đề trở đi!

 • Không tồn tại mã đơn hàng "XXX": đây là mã đơn hàng lazada, thông báo xảy ta khi đơn hàng lazada chưa được tải về trên nhanh.vn; người dùng nên kiểm tra lại mã đơn hàng lazada trên nhanh.

 • Đơn hàng "ABC" (Mã đơn hàng: XXX) không có sản phẩm.

 • Mã món hàng "XXX" chưa tồn tại trên Nhanh: mã món hàng là mã order item trên lazada.

 • Mã món hàng "XXX" chưa được ghép sản phẩm trên Nhanh

 • Mã món hàng "ABC" không thuộc đơn hàng XYZ (Mã đơn hàng: XXX) trên Nhanh

 • Mã món hàng "ABC" thuộc đơn hàng XYZ (Mã đơn hàng: XXX) có giá nhỏ hơn giá sản phẩm trên Nhanh

 • Mã món hàng "XX" đã được đối soát trong lần đối soát...

Bước 2: Lọc đơn hàng đã đối soát Người dùng trở lại trang "Danh sách đơn hàng Lazada", click vào bộ lọc nâng cao", Ô Chuyển tiền chọn "Đã chuyển tiền" để lọc những đơn đã thanh toán

Kiểm soát tiền đối soát và hàng hoàn về:

Lọc các đơn đã gửi lâu rồi mà chưa thanh toán

Tại trang Danh sách đơn hàng Lazada, người dùng click vào chữ "Nâng cao" để lọc theo các trường sau:

 • Trạng thái đơn: thành công, nhấn mũi tên ở chữ "Lọc" để dùng bộ lọc nâng cao, chọn trường Chuyển tiền > chọn lựa chọn "Chưa chuyển tiền"

Lọc các đơn chưa nhận được hàng hoàn về

Tại trang Danh sách đơn hàng Lazada, người dùng click vào trường lọc Trạng thái và chọn "Đang chuyển hoàn" để lọc các đơn chưa nhận được hàng hoàn về.

Khi đã nhận được hàng hoàn về, người dùng đổi trạng thái đơn hàng đó sang "Đã chuyển hoàn".