Theo dõi đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh

Theo dõi đơn hàng

Bạn theo dõi đơn hàng dựa trên trạng thái của các đơn hàng đó, tất cả những thay đổi về trạng thái đơn hàng sẽ được hệ thống lưu lại.

Theo dõi đơn hàng tự vận chuyển

Đối với đơn hàng tự vận chuyển, trạng thái của đơn hàng do bạn tự cập nhật trạng thái

Xem thêm cách đổi trạng thái đơn hàng tại đây.

Theo dõi đơn hàng gửi hãng vận chuyển

Khi đơn hàng chưa được gửi sang hãng vận chuyển trạng thái đơn hàng do bạn tự cập nhật.

Sau khi gửi đơn hàng qua hãng vận chuyển, trạng thái đơn hàng sẽ do hệ thống cập nhật. Bạn sẽ theo dõi những thay đổi của trạng thái đơn hàng tại tab Lịch trình

Xử lý các vấn đề phát sinh

 • Thay đổi thông tin đơn hàng: Khi đơn hàng đã gửi hàng vận chuyển, bạn muốn thay đổi địa chỉ, số lượng sản phẩm,...bạn có thể dùng tính năng khiếu nại để yêu cầu thay đổi. Xem thêm tính năng khiếu nại đơn hàng tại đây.

 • Các đơn cần xử lý:

  • Các đơn nằm trong mục Mới thất bại, HVC hủy đơn, Đang hoàn doanh nghiệp kiểm tra và chuyển sang "Đã chuyển hoàn".

  • Chậm chuyển tiền: Đơn thành công nhưng chưa được đối soát.

  • Trên lịch trình của hãng vận chuyển, có thể hãng vận chuyển báo đã chuyển hoàn cho doanh nghiệp tuy nhiên trên hệ thống Nhanh.vn vẫn để ở trạng thái "Đang chuyển hoàn". Để tránh thất thoát hàng hóa qua quá trình vận chuyển. Khi doanh nghiệp nhận được sản phẩm thực tế hoàn lại từ hãng vận chuyển, doanh nghiệp cần đổi trạng thái thành "Đã chuyển hoàn" bằng cách:

   • Cách 1: Lập biên bản chuyển hoàn (biên bản bàn giao hàng hóa từ hãng vận chuyển -> doanh nghiệp).

   • Cách 2: Cập nhật trạng thái "Đã chuyển hoàn" trên hệ thống. Đồng thời với thao tác đó, hệ thống tự động trừ đi số lượng sản phẩm "Đang tạm giữ" (để chuyển hàng) nhập lại vào kho/ cửa hàng đã xuất ra (số lượng nhập lại được tính vào trạng thái "Có thể bán").

Câu hỏi thường gặp

1. Trường hợp cùng 1 khách, khi có đơn nhưng số điện thoại trên shopee để là đầu 84 thì bị lưu thành 2 số dt trên 1 khách hàng, làm sao để thành 1 số điện thoại trên nhanh ?

 • Cách làm là vào edit đơn đó, chọn lại khách hàng bằng 1 trong 2 số trên và lưu lại đơn.

2. Đơn hàng giao 2 sản phẩm, khách trả lại 1 sản phẩm thì làm thế nào?

 • Nhấn vào ID đơn hàng -> tạo phiếu trả hàng đơn hàng đó, giữ lại sản phẩm khách trả, xoá sản phẩm khách mua.

3. Sau khi lên đơn hàng xong và đã gửi hãng vận chuyển thì có cách nào hủy đơn hay không?

 • Bạn có thể huỷ đơn bằng cách vào khiếu nại báo huỷ đơn, hoặc báo lại đội vận chuyển nhanh qua hotline 19002812 nhánh 0.